Mantas Adomėnas JK lietuvių bendruomenę iškeitė į bendramokslius
Į Lon­do­ną su ki­tais par­la­men­ta­rais Sei­mo ko­man­di­ruo­tas kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas ne­pa­si­ro­dė su­si­ti­ki­me su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės lie­tu­vių bend­ruo­me­ne, tre­čia­die­nį ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“.

Seimo narių komandiruotė į Londoną surengta praėjusią savaitę, ji tęsėsi kelias dienas. Pagal Seimo valdybos sprendimą, politikai turėjo susitikti su Lordų, Bendruomenių Rūmų nariais, kitais Jungtinės Karalystės valdžios atstovais, taip pat su lietuvių bendruomene. Pastarasis susitikimas buvo reklamuojamas vietos lietuviškoje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.

Delegacijoje, be M.Adomėno, buvo konservatoriai Radvile Morkūnaitė-Mikulėnienė, Andrius Kubilius, liberalas Arūnas Gelūnas, valstietė Rūta Miliutė. Bet M.Adomėnas pas lietuvius išeivius neatvyko. Užtat, anot kitų Seimo narių, jų kolega, kuris Jungtinėje Karalystėje yra studijavęs, susitiko su buvusiais bendramoksliais.

Konservatorius neatskleidė, ką veikė, kai nedalyvavo susitikime su lietuvių bendruomene, tik užsiminė, jog nusprendė, kad tą laiką gali praleisti „produktyviau“. Parlamentaras taip pat tikino, kad su buvusiais bendrakursiais nesutikinėjo.

„Tenka labai apgailestauti, kad bendruomenė manęs pasigedo. Aš ją aplankysiu kitų vizitų metu“, – galiausiai sakė M. Adomėnas.