LTSR himnas – suplanuota provokacija prieš Lietuvos sportininkus?
Aiš­kė­ja nau­jos de­ta­lės dėl skan­da­lin­go akib­rokš­to, kai dziu­do tur­ny­re Ita­li­jo­je nu­skam­bė­jo so­vie­tų Lie­tu­vos him­nas. Akre­di­tuo­jant Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ją per au­si­nes vie­nam jų bu­vo pa­leis­tas ti­kra­sis Lie­tu­vos him­nas, ta­čiau ne­ži­nia ko­kiu bū­du per ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją jis „pa­vir­to“ LTSR him­nu.

Kaip jau rašėme, LTSR himnas skambėjo per apdovanojimų ceremoniją dziudo Europos jaunių taurėje, kai buvo sveikinama aukso medalį iškovojusi Lietuvos sportininkė Justina Kmieliauskaitė.

Vienam J. Kmieliauskaitės trenerių Vasilijui Rybinui pavyko susisiekti su mūsų rinktinės, kuri, pasirodo, negrįžo į Lietuvą, o liko Italijoje stovyklauti, treneriais. Šie pasakojo, jog J. Kmieliauskaitei stovint ant pjedestalo buvo paleistas LTSR himnas. Lietuvių delegacijai pradėjus švilpti, po netrukus himnas buvo nutrauktas.

V. Rybinas teigė iš trenerių sužinojęs, jog akredituojant Lietuvos sportininkų delegaciją per ausines vienam jų buvo paleistas tikrasis Lietuvos himnas, tačiau nežinia kokiu būdu per apdovanojimų ceremoniją jis „pavirto“ LTSR himnu.

„Tai ne mūsų, o italų kaltė“, – sakė LŽ pašnekovas.

Pirmadienį varžybų Italijoje organizatoriai atėjo atsiprašyti Lietuvos delegacijos už nesusipratimą. Kiek anksčiau Lietuvos diplomatai pareiškė protestą dėl incidento. O žurnalistas Edmundas Jakilaitis įžvelgė keletą sutapimų, galbūt lėmusių šį nemalonų faktą: pirma, Europos dziudo asociacijos vadovas: – Sergejus Soloveičikas yra iš Rusijos, antra:

„Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų okupuotų valstybių sovietiniai himnai youtube yra įkelti to paties vartotojo „deroVolk“ ir vienodai apipavidalinti. Ieškant oficialaus himno, šie surogatai yra pozicijonuojami gana aukštai. Atsitiktinumas? Gal. Be to, nei Valstybinis sporto komitetas nei LTOK nėra į youtube įkėlę himno versijos, skirtos sporto apdovanojimams,“ – socialiniame tinkle rašė žurnalistas.