LSDP valdybai pristatys pradėtą derinti memorandumą su „valstiečiais“
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) sky­riams bal­suo­jant dėl li­ki­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je penk­ta­die­nį ren­gia­mas par­ti­jos val­dy­bos po­sė­dis, per ku­rį bus svars­to­mas Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų ke­ti­ni­mas su „vals­tie­čiais“ pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą dėl bend­ro dar­bo.

„Prasideda rudens sesija, ir Andrius Palionis turi kažkokių pasiūlymų, kaip suprantu, partijai, koalicijos partneriams. Valdyba renkasi, kaip numatyta statute, tuos dalykus apsvarstyti, sukviesti prezidiumą. Vėlgi kaip numatyta statute, įvertinsime tuos visus pasiūlymus. Pas mus yra tvarka. Jokios saviveiklos“, – ketvirtadienį BNS sakė socialdemokratų lyderis Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas.

Jis pripažino pats nematęs dokumento, kurį norima aptarti penktadienį.

„Kol kas jo niekas nei nematė, nei girdėjo. Nežinau, apie ką mes tiksliai šnekame“, – sakė G.Paluckas.

LSDP frakcijos Seime seniūnas A.Palionis teigė, kad susitarimas dėl bendro darbo su „valstiečiais“ dar derinamas. Jį sekmadienį svarstys Socialdemokratų frakcijos nariai.

„Frakcija svarstys sekmadienį. Valdybai gal ne visą pristatysiu, bet aspektus pasakysiu, jeigu klaus. Darbotvarkėje to klausimo nėra“, – ketvirtadienį BNS sakė A.Palionis.

Seimo socialdemokratų seniūnas minėjo, kad į susitarimą su „valstiečiais“ norima įrašyti įstatymų projektus, kuriems abi frakcijos įsipareigotų pritarti. Socialdemokratai siūlo įtraukti progresinius mokesčius, nemokamą pradinukų maitinimą, vaikų pinigus, nenaikinti neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) vaikus auginantiems dirbantiesiems.

Šios parlamente esančių socialdemokratų iniciatyvos kol kas nėra svarsčiusi nei LSDP valdyba, nei taryba, nei prezidiumas. G.Paluckas anksčiau tokią iniciatyvą yra pavadinęs akibrokštu. „Tai yra akibrokštas partijai prieš priimant sprendimą dėl koalicijos, mėginti sutvirtinti byrančios koalicijos pamatus tokiu partijos netvirtintu, nesvarstytu ir nematytu susitarimu“, – BNS yra sakęs G.Paluckas.

Ketvirtadienį jis teigė, kad partijos valdyba turėtų išreikšti kokią nors poziciją dėl susitarimo, tačiau jos nuomonė Seime dirbantiems partijos nariams neprivaloma. Dėl to kitą savaitę planuojama kviesti LSDP prezidiumą.

„Prezidiumas politiškai kuruoja ir formuoja politines pozicijas frakcijai“, – pabrėžė G.Paluckas.

Šiuo metu vyksta Socialdemokratų partijos skyrių apklausa dėl koalicijos su „valstiečiais“ ateities. Apklausa turi baigtis rugsėjo 20 dieną, o sprendimą priims partijos taryba, posėdis planuojamas 23 dieną. Savo nuomonę jau pareiškė 42 LSDP skyriai: 31 iš jų siūlo trauktis iš koalicijos, 5 siūlo joje likti, dar 6 skyriai ragina rengti naujas derybas dėl koalicinės sutarties. Tuo metu dauguma – 13 iš 19 – Socialdemokratų frakcijos narių nenori palikti koalicijos.