LSDP paremtų D. Grybauskaitės veiklos tyrimą
Opo­zi­ci­nės Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) at­sto­vai Sei­me par­em­tų pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės veik­los ty­ri­mą, jei­gu toks bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas, skel­bia por­ta­las del­fi.lt

„Svarstėme šį klausimą. Tai yra šių dienų aktualija. Neturime jokių kerštingų minčių, nors esame ne kartą paminėti ponios prezidentės tekstuose (D. Grybauskaitės susirašinėjimuose su Eligijumi Masiuliu – DELFI). Bet pritariame jos reikalavimams laikytis aukštų moralinių standartų“, – sakė Seimo LSDP frakcijos seniūnas Juozas Olekas.

Pasak jo, partija mano, kad tikslinga, kad būtų atsakyta į kylančius klausimus, nes susirašinėjimas nėra privataus pobūdžio – tai yra politinės aktualijos. J. Oleko teigimu, kai kurie korespondencijoje vartoti išsireiškimai „peržengia moralės ribas“.

„Kažkada turėjome tekstus, kai žiniasklaida buvo vadinama purvasklaida. Dabar turime tekstus, kai žurnalistai vadinami „skalikais“. Tai turbūt visiems būtų geriau, jeigu į tuos klausimus būtų atsakyta. Jeigu bus tokia komisija sudaroma, nors mes nesame komisijų entuziastai Seime, daugiau norime kurti įstatymus, bet sprendimas yra, kad palaikysime“, – DELFI sakė LSDP seniūnas.

Valdantieji svarsto galimybę atlikti parlamentinį tyrimą dėl laikraščio „Lietuvos rytas“ paskelbto prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimo su buvusiu liberalų lyderiu Eligijumi Masiuliu.

„Lietuvos ryto“ skelbtuose susirašinėjimuose prezidentė su E. Masiuliu rašė, kad T. Dapkus „kalba nesąmones“ apie kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“.

Kalbėdama apie šiuos laiškus interviu LRT prezidentė tvirtino, kad „deja, yra žurnalistų, kurie tampa įrankiais arba interesų grupių atstovais, lobistais“ ir „peržengia žurnalistinės etikos ribas“.