LRT vadovo posto siekia dvylika kandidatų: kas jie tokie?
Tarp sie­kian­čių­jų Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pos­to – dvi ka­den­ci­jas LRT va­do­va­vęs Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius, bu­vu­si nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Mo­ni­ka Gar­ba­čiaus­kai­tė-Bud­rie­nė, po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas is­to­ri­kas kon­ser­va­to­rius Ber­nar­das Gai­lius.

Kaip pranešė LRT, antradienį atplėšus vokus paaiškėjo, kad kvalifikacinius reikalavimus atitinka visi 12 paraiškas pateikusių kandidatų, devyni jų sutiko, jog jų pavardės būtų viešinamos.

LRT vadovo posto taip pat siekia apie savo dalyvavimą konkurse viešai anksčiau pranešę buvęs BNS vyriausiasis redaktorius Artūras Račas, televizijos laidų vedėjas buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, televizijos prodiuseris Kristupas Krivickas.

Taip pat konkurse dalyvauja signataras Zigmas Vaišvila, LRT darbuotojai Aldaras Stonys, Justas Senapėdis.

Pretendentai į LRT generalinio direktoriaus postą susirungs po 2 savaičių, kovo 20-ąją – jie pristatys savo programas uždarame LRT tarybos posėdyje, nugalėtojas bus renkamas balsavimu.

Konkursas paskelbtas, nes balandį baigiasi dešimtmetį LRT vadovavusio Audriaus Siaurusevičiaus antroji kadencija.

Konkurso reikalavimai numatė, kad pretendentai į visuomeninio transliuotojo vadovus turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai, turintys magistro arba jam prilygintą išsilavinimą bei penkerių metų vadovaujamo darbo patirtį. Taip pat kandidatai turi išmanyti Lietuvos kultūros politiką ir strategiją, žiniasklaidą reglamentuojančius teisės aktus.

Generalinio direktoriaus atranka vyksta kilus LRT vadovų priešpriešai su valdančiaisiais „valstiečiais“, jų iniciatyva Seime tiriama LRT veikla.