LRT skelbia televizijos programų konkursą
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja skel­bia kon­kur­są te­le­vi­zi­jos prog­ra­moms ir lai­doms įsi­gy­ti. Par­aiš­kų lau­kia­ma iki va­sa­rio 20 die­nos. 

Atitikę kvalifikacinius reikalavimus kūrėjai bus kviečiami į antrą konkurso etapą teikti projektus pagal pageidaujamą programų kategoriją. LRT ketina įsigyti įvairių žanrų TV programų: informacinių ir aktualijų laidų, kultūros, šviečiamųjų laidų, serialų. Taip pat laukiama pasiūlymų dėl pramoginių, sporto, religinių, jaunimui skirtų programų, proginių projektų.

Konkurse gali dalyvauti ir juridiniai, ir fiziniai asmenys.