LRT pirkimus prašys įvertinti STT
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos veik­lą ti­rian­ti par­la­men­ti­nė ko­mi­si­ja pra­šys Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) įver­tin­ti vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo prog­ra­mų pir­ki­mų skaid­ru­mą, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius.

Tai jis paskelbė STT atstovams trečiadienį komisijai pristačius LRT vykdomų viešųjų pirkimų tvarką ir su tuo susijusias problemas.

Visuomeninio transliuotojo programų pirkimai vykdomi ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, o pagal atskirą 2003 metas priimtą Vyriausybės nutarimą.

„(Kreipimasis bus susijęs – BNS) su programų pirkimų“, – žurnalistams Seime sakė A. Nekrošius.

Pasak jo, į Specialiųjų tyrimų tarnybą komisija kreipsis trečiadienį.

Parlamentaro teigimu, STT komisijos posėdyje akcentavo, kad daugelį metų nebuvo jokios priežiūros institucijos, kuri stebėtų, kaip visuomeninis transliuotojas vykdo ne tik programų, bet ir visus kitus pirkimus.

Situaciją jis pavadino „lengvu chaosu“.

„Ir LRT taryba, ir Administracinė komisija daugelį dalykų turėjo prižiūrėti, bet, kaip matome, ne visą laiką viskas tinkamai veikė“, – kalbėjo A. Nekrošius.

Jo teigimu, Kultūros ministerija jau yra parengusi įstatymų projektus padėčiai tobulinti, tačiau konkrečių pasiūlymų Seimo narys nedetalizavo.

Pasak valdančiųjų „valstiečių“ atstovo, STT pateikė ir nepotizmo LRT vertinimą, tačiau jis neapėmė darbo santykiais susijusių draugų, o tik gimines.

A. Nekrošius teigė, kad pagal šį vertinimą 10 proc. LRT darbuotojų sudaro giminės, tačiau santykinai tai nėra didelis skaičius.

STT vasarį paskelbtoje antikorupcinio vertinimo išvadoje siūloma skirti didesnį dėmesį LRT vykdomų pirkimų iniciatorių ir komisijų narių nešališkumui, taikyti konkurencingesnes procedūras atrenkant paslaugų tiekėjus, daugiau viešumo visuose pirkimų etapuose, užtikrinti pirkimų kontrolę.

LRT veiklai tirti skirtą komisiją Seimas sudarė gruodžio pabaigoje.