LRT: paskelbta konfidenciali informacija gali pabranginti pastatų remontą
Lie­tu­vos ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja (LRT) tei­gia, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos di­rek­to­rės Dia­nos Vi­ly­tės Sei­me pa­skelb­ta kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą LRT pa­sta­tų re­kons­tra­vi­mo kai­ną ga­li pa­bran­gin­ti šiuos pir­ki­mus.

D. Vilytė Seimo komisijai, tiriančiai LRT veiklą, trečiadienį nurodė, kad pernai gruodį tarnyba nustatė šiurkščių pažeidimų dėl 25 mln. eurų vertės nacionalinio transliuotojo pastatų remonto.

„Tenka apgailestauti, kad Laikinosios komisijos LRT veiklai tirti posėdyje VPT vadovė D. Vilytė atskleidė konfidencialią informaciją – planuojamo pirkimo biudžetą, kuris buvo per žiniasklaidą paviešintas, dėl ko LRT kyla rizika iš tiekėjų gauti brangesnius pasiūlymus“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame LRT pranešime spaudai.

Pažymima, kad Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja viešinti vykdomo pirkimo biudžeto.

LRT nurodo, kad konkursas buvo paskelbtas pernai birželio 28-ąją, gautos rinkos dalyvių pretenzijos dėl pirkimo sąlygų, jas nacionalinis transliuotojas atmetė ir teismas pripažino, kad tai padaryta pagrįstai. Pasak transliuotojo, gavus VPT pretenzijas, šiuo metu pirkimo sąlygos yra koreguojamos.

D. Vilytė trečiadienį taip pat išsakė kritikos dėl LRT įsigyjamų kilnojamųjų televizijos stočių – pasak jos, pirkimai dar vertinami, tačiau užsiminė, kad pastaraisiais metais juose vienas tiekėjas – bendrovė „Televizijos ryšių sistemos“, iš kurio nacionalinis transliuotojas pirko kilnojamąsias televizijos stotis.

Pasak D. Vilytės, pastaraisiais metais perkant kilnojamąsias stotis vykdytos neskelbiamos derybos, jose dalyvavo tik du tiekėjai, o konkursą laimėjo „Televizijos ryšių sistemos“. LRT patvirtino, kad pernai įsigyta viena kilnojamoji stotis, o neskelbtinos derybos buvo vykdytos, kai abu konkurse dalyvavę tiekėjai pateikė didesnes, nei LRT planavo, kainas. Po derybų kainas sumažinus, su „Televizijos ryšių sistemomis“ pasirašyta 3,14 mln. eurų sutartis.

LRT teigia, kad tokią specifinę įrangą Lietuvoje tiekia tik 3 tiekėjai – „Televizijos ir ryšio sistemos“, „AV Systems“bei „Hannu Pro Vilnius“, o konkursą laimėjusi bendrovė yra seniausia rinkos dalyvė, atstovaujanti didžiausiam gamintojų skaičiui.

„Tad natūralu, kad jis turi tinkamiausius pajėgumus įgyvendinti projektus“, – nurodo LRT.

Komisiją LRT finansams tirti Seimas sudarė baigdamas rudens sesiją. Parlamentas yra nurodęs tyrimą atlikti iki birželio 1-osios.

Komisijos iniciatoriai „valstiečiai“ teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina politiniu spaudimu žiniasklaidai.