Lino Kukuraičio atstovė spaudai traukiasi iš pareigų
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiū­tė pa­si­trau­kė iš par­ei­gų. To­kį spren­di­mą ji pri­ėmė po kri­ti­kos dėl mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio ko­mu­ni­ka­ci­jos.

„Prisiimu visą atsakomybę už ministro Lino Kukuraičio komunikaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje nuo 2017 metų sausio 9 iki 2018 metų sausio 31 dienos su visomis jam padarytomis pasekmėmis – tiek teigiamomis, tiek neigiamomis. Apgailestauju ir atsiprašau tų, kurie mano darbą vertino kitaip nei aš“, – BNS raštu informavo G. Vitkevičiūtė.

L. Kukuraitis ir jo atstovė spaudai pirmadienį sulaukė daug kritikos, kai buvo paskelbta ministro nuotrauka prie tėvų mirtinai sumušto berniuko kapo.