Linas Linkevičius: Turime stiprinti visuomenių atsparumą propagandai savose valstybėse
Bū­ti­na stip­rin­ti vi­suo­me­nių at­spa­ru­mą de­zin­for­ma­ci­jai ne tik Ry­tų par­tne­rys­tės, bet ir sa­vo­se ša­ly­se, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Turime stiprinti ir remti visuomenių atsparumą ne tik Rytų partnerystės šalyse, bet ir mūsų valstybėse, kadangi dezinformacijos ir propagandos apimtys auga“,– antradienį sakė Stokholme viešėjęs L. Linkevičius.

Švedijoje jis susitiko su Šiaurės, Baltijos ir Višegrado šalių užsienio reikalų ministrais.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, ministrai aptarė saugumo klausimus ir pasirengimą aukšto lygio NATO susitikimui, hibridines grėsmes, santykius su Rusija ir Ukraina, Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės politiką, ES darbotvarkę bei bendradarbiavimą energetikos srityje.

Pasak L. Linkevičiaus, tiek Europa, tiek NATO, turi skirti daugiau dėmesio bendradarbiavimui saugumo srityje, įskaitant hibridinių grėsmių, kibernetinio saugumo klausimais.

Aptariant energetikos klausimus, ministras pažymėjo, kad svarbu užsitikrinti nepriklausomą regiono elektros sistemos veikimą ir sklandų atsijungimą nuo Rusijos ir Baltarusijos sistemos. Šiame kontekste nesaugios Astravo AE statybos, pažeidžiant tarptautinius reikalavimus, yra rimtas iššūkis visam Šiaurės ir Baltijos regionui bei kaimyninėms šalims.

L. Linkevičius taip pat susitiko su Švedijos Parlamento pirmininku Urbanu Ahlinu, su kuriuo aptarė dvišalio Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimo iniciatyvas.

Kasmetiniai užsienio reikalų ministrų susitikimai tarp 12 Baltijos, Šiaurės ir Višegrado valstybių (Lietuvos, Estijos, Latvijos, Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Čekijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos) pradėti rengti 2013 metais. Kitais metais šio formato susitikimas bus rengiamas Lietuvoje.