Linas Linkevičius su Boriso Jelcino bendražygiu aptarė santykius su Rusija
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius an­tra­die­nį su­si­ti­ko su bu­vu­siu Ru­si­jos vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi, pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­giu, Ge­na­di­ju­mi Bur­bu­liu, su ku­riuo ap­ta­rė san­ty­kių su Ru­si­ja būk­lę.

„Puikiai suprantame, kad tapatinti Rusijos visuomenę su valdžia būtų netoliaregiška ir neišmintinga. Daugybė Rusijos žmonių nepalaiko dabartinės valdžios agresyvios politikos: jie sieja savo ateitį su Vakarais ir Europa. Daug jų atvyksta į mūsų renginius – kalbamės, diskutuojame apie dvišalių santykių ateitį. Tikiu, kad šiuose pokalbiuose rasime ir mūsų ateities santykių raktą“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai cituojamas L. Linkevičius.

G. Burbulio senelis buvo lietuvis. Uralo valstybiniame universitete G. Burbulis baigė filosofijos mokslus, dėstė keliose aukštojo mokslo įstaigose Sverdlovske, dabartiniame Jekaterinburge. Prasidėjus pertvarkos laikotarpiui pasuko į politiką ir 1989 metais tapo B. Jelcino bendražygiu.

1991–1992 metais G. Burbulis ėjo Rusijos TFSR valstybės sekretoriaus pareigas, buvo vienas pagrindinių Belovežo sutarties autorių ir signatarų. 1992 metų pabaigoje jis pasitraukė iš valstybės sekretoriaus posto ir pagrindinio B. Jelcino patarėjo pozicijos. Vėliau du kartus išrinktas į Rusijos valstybės Dūmą.

2009 metais G. Burbulis įkūrė politinės filosofijos mokyklą ir yra Jaunimo forumo, siekiančio modernizuoti Rusiją, „Mano Rusija“ vadovas.