Linas Linkevičius: Baltarusijos nota – atsakas į Lietuvos priekaištus dėl Astravo AE
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tei­gia ne­nus­te­bęs dėl Bal­ta­ru­si­jos Lie­tu­vai tre­čia­die­nį įteik­tos no­tos rea­guo­jant į ne­sklan­du­mus ne­be­vei­kian­čio­je Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE).

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigia nenustebęs dėl Baltarusijos Lietuvai trečiadienį įteiktos notos reaguojant į nesklandumus nebeveikiančioje Ignalinos atominėje elektrinėje (AE).

Jis vertina tai kaip atsaką į Lietuvos priekaištus dėl incidentų Baltarusijoje statant Astravo atominę elektrinę.

„Jiems buvo gera proga atsilyginti propagandiniam lauke, jie galbūt nori pateikti situaciją suvienodinant, tarsi ir mes – tokie patys, kaip ir jie, nors tai – netiesa. Aš visiškai nesu nustebęs, kad gavome tą notą. Aišku, atsakysime, paaikšinsime, nieko ten tokio nebuvo. Bet tai, kad sureagavo į publikacijas, manęs visiškai nestebina“, – BNS trečiadienio pavakarę pareiškė ministras.

Notą Minskas trečiadienį įteikė dėl viešai paskelbtos informacijos apie nesklandumus Ignalinos AE tvarkant radioaktyvias atliekas.

Ministras sako, kad Baltarusija sureagavo į spaudoje aprašytą incidentą, „kurio iš tikrųjų nebuvo“.

„Jie galbūt nori pateikti situaciją suvienodinant, tarsi ir mes – tokie patys, kaip ir jie, nors tai – netiesa“, – teigė L. Linkevičius.

Naujienų portalas 15min.lt pirmadienį rašė, jog Ignalinos AE praėjusių metų pabaigoje įvyko incidentas, apie kurį nebuvo pranešta visuomenei. Iš senų saugyklų į naujas iškeliant radioaktyvias atliekas, paaiškėjo, kad jų radiacinis lygis yra didesnis nei apskaičiuota. Jei atliekos iš reaktorių būtų sukrautos į konteinerius, kaip ir planuota, galėjo įvykti tam tikra reakcija.

Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad šalis norėtų, jog Lietuva atliktų kruopštų įvykio tyrimą ir jo rezultatus perduotų Minskui.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) antradienį pareiškė, kad Ignalinos AE tvarkant radioaktyvias atliekas, 2017-ųjų pabaigoje užfiksuotas įvykis nėra branduolinis incidentas.

Ignalinos AE, kuri pirmoji pasaulyje uždarė nesaugius rusiškus RBMK reaktorius, galutinai turėtų būti uždaryta iki 2038 metų. Vykdant Lietuvos įsipareigojimus ES, pirmasis IAE reaktorius sustabdytas 2004-ųjų, o antrasis – 2009-ųjų pabaigoje.

Baltarusija netoli sienos su Lietuva, apie 50 kilometrų nuo Vilniaus, stato Astravo atominę elektrinę. Lietuva nuolat kaltina Minską, kad Astravo AE statoma nesaugiai, nesilaikant tarptautinių įsipareigojimų.