Linas Balsys jungiasi prie Socialdemokratų frakcijos Seime
Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas, iki šiol Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je bu­vęs Li­nas Bal­sys jun­gia­si prie Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Sei­me.

Tai BNS patvirtino pats politikas.

Prisijungus L. Balsiui opozicinę socialdemokratų frakciją parlamente sudarys 8 nariai.