Likviduojama ambasada Šveicarijoje
Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad nuo 2018 me­tų rugp­jū­čio 6 die­nos bū­tų lik­vi­duo­ta Lie­tu­vos am­ba­sa­da Švei­ca­ri­jo­je.

„Politinės veiklos apimtis Šveicarijoje nėra didelė, aukštų pareigūnų vizitai organizuojami vidutiniškai kas trejus metus. Šveicarijos ambasada Lietuvai akredituota iš Latvijos nuo 1992 metų. Artimiausiu metu steigti ambasados Lietuvoje Šveicarija neketina“, – ambasados uždarimą aiškina Užsienio reikalų ministerija.

Ministerija teigia, kad likvidavus ambasadą Šveicarijoje bus siekiama išlaikyti esamą bendradarbiavimo lygį. Ministerija atkreipia dėmesį, kad pastaraisiais metais Lietuvos ir Šveicarijos prekybinių mainų apimtis nepasiekė iki 2008 metų ekonominės krizės buvusio lygmens, o tiesioginių Šveicarijos investicijų Lietuvoje apimtis mažėja.

Uždarius ambasadą veiktų konsulinė įstaiga Ženevoje. Berne dabar veikianti ambasada 2016 metais išdavė apie 200 kelionės dokumentų, 80 civilinės metrikacijos dokumentų, atliko 40 notarinių veiksmų. Ambasadorės pareigas šiuo metu eina Valentina Zeitler.

Šveicarijos migracijos pareigūnų duomenimis, šioje šalyje gyvena daugiau nei 2 tūkst. lietuvių.