Lietuvos žvalgybos filtro pernai neperėjo per 500 užsieniečių
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad per­nai re­ko­men­da­vo ša­lies ins­ti­tu­ci­joms ne­įleis­ti į Lie­tu­vą dau­giau kaip 500 už­sie­nie­čių.

Šis skaičius panašus į fiksuotą 2016 metais.

VSD 2017 metų veiklos ataskaitoje pranešė, kad pernai rekomendavo nesuteikti ar nepratęsti leidimo gyventi šalyje 134 užsieniečiams, o dar 397 žmonių siūlė neįleisti atvykti į Lietuvą.

Užpernai VSD siūlė neleisti gyventi Lietuvoje 116 asmenų, o į šalį rekomendavo neįleisti 418 žmonių.

Pastaraisiais metais Lietuvoje ypač auga darbo imigracija. Pernai į Lietuvą atvyko dirbti beveik dvigubai daugiau užsieniečių nei metais anksčiau, daugelis jų – ukrainiečiai.

2017 metais darbo vizos arba leidimai gyventi darbo pagrindu buvo suteikti apie 34,5 tūkst. užsieniečių, iš jų maždaug 20 tūkst. yra Ukrainos piliečiai.