Lietuvos vadovai sveikina Lenkiją Nepriklausomybės dienos proga
Lie­tu­vos va­do­vai šeš­ta­die­nį pa­svei­ki­no Len­ki­ją Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos 99-ųjų me­ti­nių pro­ga ir nuo­šir­džiai pa­lin­kė­jo šiai vals­ty­bei bei žmo­nėms ge­ro­vės, kles­tė­ji­mo ir vie­ny­bės.

„Leiskite pasidžiaugti tvirtos partnerystės principais paremtais tarpusavio ryšiais. Mūsų tautas sieja ne tik artima kaimynystė, bet ir bendra istorinė patirtis, nulėmusi glaudžius kultūrinius ir bendražmogiškus saitus bei augantį poreikį dar labiau pagilinti bendradarbiavimą tarp mūsų valstybių“, teigiame premjero Sauliaus Skvernelio sveikinime Lenkijos premjerei Beatai Szydlo (Beatai Šydlo).

S. Skvernelis akcentavo, kad Lietuva ir Lenkija 2018 metais švęs šalių nepriklausomybės atkūrimo šimtmečius.

„Šiandien galima pagrįstai didžiuotis, kad Lietuva ir Lenkija tapo visavertėmis tarptautinės bendruomenės narėmis ir partnerėmis, kurias sieja bendros demokratinės vertybės bei tikslai Europos Sąjungoje ir NATO, saugumo regione siekis“, – rašoma premjero sveikinime.

S. Skvernelis išreiškė įsitikinimą, kad abi šalis vienijantys tikslai tik dar labiau sustiprins dialogą tarp vyriausybių, o bendros pastangos įgyvendinant regioninės reikšmės infrastruktūros projektus sutvirtins prekybinius ir ekonominius saitus.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Nepriklausomybės dienos proga pasveikino Lenkijos užsienio reikalų ministrą Witoldą Waszczykowskį (Vitoldą Vaščikovskį).

„Garbinga abiejų šalių istorija, abipusė parama ir bendros pastangos, tikiuosi, padės užtikrinti saugesnę ir labiau klestinčią Europą mums ir mūsų vaikams“, – laiške Lenkijos užsienio reikalų ministrui pabrėžė L. Linkevičius.

Lenkijai ir jos žmonėms ministras palinkėjo sėkmės, klestėjimo ir gerovės.