Lietuvos lenkų rinkimų akcija siūlo įamžinti Lecho Kaczynskio atminimą
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos– Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai Vil­niu­je ir Mai­šia­ga­lo­je siū­lo įam­žin­ti lėk­tu­vo ka­tas­tro­fo­je žu­vu­sio Len­ki­jos pre­zi­den­to Le­cho Kac­zyns­kio at­mi­ni­mą – jo var­du no­ri­ma pa­va­din­ti aikš­tę ir gat­vę.

Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių politikai siūlo suteikti L. Kaczynskio vardą aikštei prie Houvalto rūmų Maišiagaloje, taip pat pervadinti lenkų politiko vardu K. Sirvydo gatvės atkarpą prie centrinio pašto pastato.

LLRA-KŠS nurodo, kad L. Kaczynskis pirmą kartą lankydamasis Lietuvoje vyko į Maišiagalą , kur kartu su tuometiniu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi aplankė Vilniaus krašto patriarchą kunigą prelatą Juzefą Obrembskį, artėjant jo 100-mečio jubiliejui.

Vilniaus rajono merė Marija Rekst pažymėjo, kad Vilniaus rajono savivaldybė taip pat įrengs šį faktą pažyminčią memorialinę lentą šalia J. Obremskio muziejaus.

Vilniuje L. Kaczynskio vardu gatvės atkarpą siūloma pervadinti artėjant Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmečio renginiams, „siekiant įprasminti dviejų kaimyninių valstybių glaudžius santykius“.

1949-aisiais gimęs teisininkas L. Kaczynskis su žmona Marija žuvo 2010-aisiais per lėktuvo katastrofą Rusijoje, Smolensko apylinkėse, eidamas Lenkijos prezidento pareigas. Kartu žuvo dar beveik šimtas aukšto rango Lenkijos politikų, kariuomenės, valstybės institucijų atstovų, dvasininkų.

LLRA pažymi, kad žuvęs prezidentas buvo „didelis Lietuvos draugas ir Vilniaus krašto gerbėjas“, jis drauge su V. Adamkumi „drauge stiprino valstybių regioninę lyderystę, skatino lietuvių ir lenkų tautų tarpusavio supratimą ir bendrystę“.

Sprendimą dėl aikštės pavadinimo Vilniaus rajono tarybai siūloma priimti sausio 26-ąją, Vilniaus miesto politikams – vasario 7-ąją.