Lietuvos elfai Kremlių užkniso juodai: paskelbti jų sąrašai
Lie­tu­vos vir­tua­lūs el­fai*, at­sklei­džian­tys Krem­liaus de­zin­for­ma­ci­ją ir ma­ni­pu­lia­ci­jas, ko­vo­jan­tys su jų sklei­dė­jais, – ti­kros rakš­tys Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nin­kams. Vie­no­je šios ša­lies pa­ieš­kos sis­te­mo­je ne­se­niai bu­vo net įdė­tas są­ra­šas, pa­va­din­tas „El­fai“, ku­ria­me – ak­ty­vūs ir pi­lie­tiš­ki mū­sų ša­lies žmo­nės.

Tame paviešintame sąraše yra daug Lietuvos aktyvistų, kovojančių prieš Kremliaus propagandą, karių, kariūnų, krašto apsaugos savanorių, taip pat – gerai žinomų politikos ir kultūros žmonių. Viso – beveik tūkstantis.

Virtualioje erdvėje yra susikūrusios ir ne vienus metus veikia vadinamųjų elfų grupės. Šių grupių nariai – Lietuvos patriotai, veikiantys prieš priešišką Rusijos propagandą ir ją skleidžiančius virtualius trolius**. Gali būti, kad „Yandex“ nutekintoje informacijoje yra tokių grupių nariai.

Kaip galima suprasti, sąrašas paskelbtas ne seniau kaip prieš porą mėnesių. Prie kiekvieno asmens yra nuotrauka, vardas ir pavardė, kuo užsiima, o paspaudus ant tokio profilio, atsidaro to žmogaus socialinio tinklo paskyra. Tai tarsi nuoroda vadinamiesiems propagandiniams interneto troliams. Tikėtina, kad kam nors iš priešiškų interneto elfams veikėjų, susikūrusiam netikrą paskyrą, pavyko prasmukti į vieną ar kelias jų grupes ir nutekinti šią informaciją.

„Teisingai dirbame“

Tą sąrašą rusiškoje internetinės paieškos sistemoje aptiko Aušrys Kriščiūnas, anksčiau pramogų pasaulyje žinomas slapyvardžiu Tynta, dabar Kauno ir Lvovo kultūros, sporto, mokslo ir verslo plėtros instituto direktorius, aktyviai veikiantis rusiškos propagandos ir dezinformacijos išaiškinimo srityje. LŽ jis sakė, kad, kiek žino, šis sąrašas yra ir toliau pildomas.

A. Kriščiūnas teigė, kad tokio sąrašo viešinimo tikslas – įvairiais būdais kenkti virtualiems elfams: rengti atakas per komentarus, siekti, jog „Facebook“ blokuotų paskyras ir kitaip trikdyti, kad mūsų patriotai negalėtų būti aktyvūs virtualioje erdvėje.

Paties A. Kriščiūno paskyra buvo ne kartą užblokuota „Facebook“, pastarąjį sykį – net mėnesiui. Galima numanyti, kad tai – prokremliškų trolių atakos pasekmės, kai jie organizuoja skundų laviną. Tačiau galiausiai „Facebook“ atstovams tenka atsiprašyti.

A. Kriščiūnas priminė, kad dėl propagandinių trolių problemų vis turi žurnalistas Audrius Bačiulis, pramogų pasaulio atstovas Algis Ramanauskas ir kiti, nes jų socialinių tinklų paskyros taip būna suspenduojamos.

„Vadinasi, teisingai dirbame“, – nesistebi A. Kriščiūnas.

Jis teigė, kad dar kartą peržiūrėjęs sąrašą „Elfai“, atkreipė dėmesį, jog jame yra nemažai žmonių, kurie „šiaip sau papuolė, ne už ką“. Kai kurie gal nė nežino apie tokių grupių egzistavimą.

„Matyt velnias nupieštas baisesnis, negu yra“, – sakė A. Kriščiūnas.

Jis pritarė LŽ žurnalistei, kad Lietuvos virtualūs elfai net didžiuojasi savo veikla ir kad taip yra vadinami. Juk tikslas yra atskleisti Rusijos propagandą, dezinformaciją ir manipuliacijas, kuriomis siekiama paveikti žmones, turėti jiems įtakos. Galiausiai – kad mūsų šalyje nepasirodytų uniformuoti ir ginkluoti „žalieji“ be atpažinimo ženklų.

Pasipriešinti virtualių trolių armijai

Lietuvoje interneto elfai atsirado kaip atsvara prokremliškiems virtualioje erdvėje besidarbuojančiams troliams. Apie tai ne kartą rašė Lietuvos, taip pat ir LŽ, Vakarų ir Rusijos žiniasklaida.

Kaip skelbiama „Daily Beast“ straispnyje, elfai – tai interneto grupė, susikūrusi Lietuvoje tam, kad kovotų su vadinamaisiais propagandiniais Kremliaus troliais. Kalbintas vienas virtualių elfų atstovas teigė, kad grupės tikslas yra atskleisti prorusiškų interneto trolių kliedesius. Iš pradžių elfų buvo kelios dešimtys, dabar jų yra šimtai.

„Daily Beast“ pašnekovas teigė, kad virtualioms armijoms gali pasipriešinti tik armijos, todėl susikūrė elfų virtualus komandinis punktas ir štabas, užsiimama virtualia kontržvalgyba.

Straipsnyje konstatuota, kad virtualių elfų būriai susikūrė ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse – Latvijoje bei Estijoje, Suomijoje.

Pasakojama, jog troliai sudaro melo ir skundų srautą, komentaruose kuria „alternatyvią tikrovę“, kurioje Lietuva yra ne patriotiška ir sėkminga nuo sovietų išsivadavusi šalis, bet demoralizuota ir suirzusi visuomenė, pasiruošusi keisti režimą. Troliai nuolat atakuoja, jie gali būti ir realūs asmenys, po viena ar keliomis anketomis besislepiantys anonimai, taip pat kompiuteriniai „botai“ su užprogramuotais algoritmais.

Straipsnyje pažymima, kad oficialioms krašto apsaugos institucijoms, kai sužinojo apie patriotiškus ir aktyvius virtualius elfus, tai padarė didelį įspūdį. Tai vadinama nauju XXI amžiaus pasipriešinimo būdu.

* Virtalių elfų veikla – visuomeninė iniciatyva, gimusi dėl noro ginti savo pasaulėžiūrą, kovojantys prieš Kremliaus propagandą ir dezinformaciją skleidžiančius interneto trolius. Pavadinimą sugalvojo lietuviai.

** Interneto troliu vadinamas asmuo, kuris prisijungia prie žiniasklaidos priemonės, socialinio tinklo ar susiformavusios bendruomenės, sakykime, naujienų grupės arba forumo, ir skelbia kurstančias, grubias arba įžeidžiančias žinutes, siekdamas išprovokuoti ir sukiršinti kitus bendraujančiuosius, paskleisti klaidingą žinią, dezinformuoti, komentarą naudojant kaip propagandos įrankį.