Lietuvos diplomatai konsultuojasi su užsienio partneriais dėl „Magnickio sąrašo“
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) kon­sul­tuo­ja­si su už­sie­nio par­tne­riais, ko­kius Ru­si­jos par­ei­gū­nus įtrauk­ti į „juo­dą­jį są­ra­šą“ dėl ko­rup­ci­jos, pi­ni­gų plo­vi­mo ar žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mo, Sei­mui pri­ėmus va­di­na­mą­jį Mag­nic­kio įsta­ty­mą.

„URM jau yra pradėjusi konsultacijas dėl šio įstatymo įgyvendinimo su užsienio partneriais. Ne visi iki šiol patvirtinti sąrašai yra viešinami, skiriasi jų turinys, tačiau, žinoma, remsimės partnerių patirtimi“, – BNS sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė.

Už sąrašo parengimą atsakingi užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrai. Įstatymas, kurio pagrindu bus kuriamas „juodasis sąrašas“, įsigalios nuo kitų metų.

Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis pasiūlė į sąrašą įrašyti 44 pavardes, tarp jų – Rusijos tyrimų komiteto vadovą Aleksandrą Bastrykiną ir parlamentarą Andrejų Lugovojų.

Lietuva tapo penktąja valstybe pasaulyje, priėmusia panašų įstatymą. Jie susiję su korupciją tyrusio advokato Sergejaus Magnickio mirtimi Rusijos kalėjime. Jo rėmėjai sako, kad S. Magnickis buvo neteisėtai apkaltintas ir kalėjime nesulaukė būtinos medicinos pagalbos.

Anksčiau tokius įstatymus priėmė Jungtinės Valstijos, Kanada, Britanija ir Estija.

Rusija pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių ir uždrausti į šalį atvykti grupei Lietuvos piliečių.