Lietuvoje vaikai tėvų namus palieka 26 metų, Švedijoje – 21 metų
Jei tau 21-eri me­tai ir esi iš Šve­di­jos, la­bai ti­kė­ti­na, kad su tė­vais jau ne­be­gy­ve­ni. Ta­čiau jei ta­vo na­mai Lie­tu­vo­je, su tė­vais bū­si lin­kęs gy­ven­ti dar pen­ke­rius me­tus – iki be­veik 26-erių me­tų. Tai ro­do „Eu­ros­tat“ 2017 me­tų duo­me­nys.

Pagal statistiką, vidutiniškai anksčiausiai Europos Sąjungoje tėvų namus palieka švedai (21 m.). Juos vejasi danai (21,1 m.) ir suomiai (21,9 m.)

Toliau rikiuojasi liuksemburgiečiai (21,4 m.), estai (23,1 m.), belgai (23,4 m.), olandai (23,6 m.), vokiečiai (23,7 m.), prancūzai (24 m.) ir britai (24,4 m.)

Jaunuoliai Lietuvoje tėvų namus vidutiniškai palieka būdami 25,7 m. Tai yra 12 vieta iš 28 ES valstybių.

Vėliausiai iš gimdytojų namų išsikrausto maltiečiai (32,2 m.) ir kroatai (31,9 m.)