Lietuvoje planuoja retransliuoti tris Lenkijos kanalus
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja pirk­ti tri­jų len­kiš­kų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų re­trans­lia­vi­mo Lie­tu­vo­je pa­slau­gas.

„Planuojama pirkti 3 lenkiškų kanalų retransliavimo pietryčių Lietuvoje paslaugas. Tam skirtas finansavimas 350 tūkst. eurų 2018 metams“, – BNS teigė susisiekimo ministro atstovė Vytautė Šmaižytė.

Anot jos, ministerija dar šią savaitę planuoja paskelbti pirkimo techninę specifikaciją. Patį pirkimą ketinama skelbti rugsėjo pabaigoje, o sutartį su laimėtoju sudaryti gruodžio pabaigoje.

Lenkiški kanalai Lietuvoje bus pradėti transliuoti nuo vasario pirmos dienos.