Lietuvoje minimas Nepriklausomybės atkūrimas ir partizanų vado 100-asis gimtadienis
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je iš­kil­min­gai mi­ni­mos 28-osios Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nės ir par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go 100-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

„Kovo 11-ąją – kaip ir prieš šimtą metų – buvo vėl atkurta mūsų valstybė. Dar kartą sau ir visam pasauliui Lietuva įrodė nepalaužiamą galią atgimti. Vėl tapti savarankiška ir stipri, pripažinta ir verta pasididžiavimo. Todėl ši diena visada suskamba kaip amžinas pavasaris ir priminimas, kad viltis ir tikėjimas savo jėgomis virsta didžiausiu laimėjimu“, – sako prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Šventinį rytą tradiciškai padėtos gėlės prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje.

Seime, istorinėje Kovo 11-osios salėje, – šventinis minėjimas. Per jį pagerbiamas ir A. Ramanausko-Vanago atminimas.

Iškilmingame minėjime dalyvauja Latvijos Saeimos pirmininkė Inara Murniecė, Lenkijos Seimo pirmininkas Marekas Kuchcinskis, Estijos parlamento vadovas Eikis Nestoras, Islandijos Altingo pirmininko pirmasis pavaduotojas Gudjonas S. Brjanssonas, Airijos ir Vokietijos parlamentų nariai, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Per minėjimą Seime istorikui Norbertui Černiauskui įteikiama Valstybės Nepriklausomybės stipendija, o partizanui Bronislovui Juospaičiui – skulptūra „Žinia“.

Vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje bus pakeltos trijų Baltijos valstybių vėliavos, Gedimino prospektu žygiuos kariuomenės Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestras.

Pavakary tradicines patriotines eitynes sostinėje rengia tautininkai.

1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė atstatantis nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą balsavo 124, susilaikė šeši deputatai.

2018-uosius Seimas yra paskelbęs A. Ramanausko-Vanago metais.

A. Ramanauskas gimė JAV Konektikuto valstijoje, Niu Britene, 1918 metų kovo 6 dieną.

Alytaus mokytojų seminarijoje dėstęs A. Ramanauskas partizanu tapo 1945 metais. Po poros metų jis ėmė vadovauti Dainavos apygardai, o 1948 metais paskirtas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu, 1949 metais su kitais partizanų vadais jis pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją.

Ginkluota kova dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko iki 1953 metų. A. Ramanauskas-Vanagas buvo suimtas 1956 metais, sovietų žiauriai kankintas, o kitais metais jam įvykdyta mirties bausmė.