Lietuvoje 85 proc. balsų atiduota už Vladimirą Putiną
Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ki­muo­se Lie­tu­vo­je da­ly­va­vo ma­žiau kaip pu­sė rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių Ru­si­jos pi­lie­čių. Di­džio­ji jų da­lis sa­vo bal­są ati­da­vė už da­bar­ti­nį Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną.

Lietuvoje iš viso balsavo 4487 Rusijos piliečiai arba 39 proc. rinkėjų, pranešė Rusijos ambasada Vilniuje.

Jos duomenimis, už V. Putino kandidatūrą savo balsą atidavė 3834 žmonės arba 85 proc. atėjusiųjų balsuoti.

Komunistų kandidatas milijardierius Pavelas Grudininas gavo 240 balsų (5,3 proc.), televizijos laidų vedėja Ksenija Sobčak – 129 balsus (2,9 proc.).

Kiek gavo kiti kandidatai, ambasada nenurodo.

Rusijos centrinės rinkimų komisijos duomenimis, prezidento rinkimus kaimyninėje šalyje laimėjo dabartinis prezidentas V. Putinas, surinkęs apie 77 proc. balsų.

V. Putinas pirmuoju valstybės asmeniu tapo 1999 metų gruodžio 31 dieną, kai tuometinio Rusijos prezidento Boriso Jelcino sprendimu buvo paskirtas Rusijos prezidento pareigas einančiu pareigūnu.

Pirmą kartą į prezidento postą V. Putinas buvo išrinktas 2000 metų kovo 26 dieną. Jis buvo perrinktas 2004 ir 2012 metais. 1999–2000 ir 2008–2012 metais V. Putinas dirbo vyriausybės vadovo poste.