Lietuviams, vykstantiems į Balį – URM rekomendacijos
Ba­lio sa­lo­je (In­do­ne­zi­ja) lap­kri­čio 25 die­ną iš­si­ver­žus Agung ug­ni­kal­niui, ku­ris su­trik­dė Ba­lio (Den­pa­sar) ir Lom­bok oro uos­tų veik­lą, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­nau­ji­no ke­lio­nių re­ko­men­da­ci­jas ke­liau­jan­tiems ar jau esan­tiems šio­je sa­lo­je Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Jei planuojate skristi į ar iš Balio salos, prieš keliaudami į oro uostą susisiekite su avialinijomis. (Balio oro uosto informacija. Keliautojams patariama sekti vietos institucijų informaciją ir vadovautis jų nurodymais. Rekomenduojama laikytis bent 10 kilometrų atstumu nuo ugnikalnio kraterio. Šiuo metu išsiveržimas likusioje salos dalyje pavojaus sveikatai nekelia, tačiau situacija gali nenuspėjamai keistis, rašoma URM pranešime spaudai.

Esantiems ar planuojantiems keliauti į Balį taip pat rekomenduojame užsiregistruoti URM kelionių registracijos sistemoje arba parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ (iOS: https://goo.gl/dOxeli Android: https://goo.gl/rPwrfx).

Kol kas Lietuvos Respublikos piliečiai į Užsienio reikalų ministeriją ar diplomatines atstovybes dėl įvykio Balio saloje nesikreipė. Per ministerijos kelionių registraciją savo buvimą Balyje šiuo metu yra užregistravę 84 piliečiai, kuriems persiųsta naujausia informacija.

Primename, kad ištikus nelaimei, nedelsiant informuokite LR Užsienio reikalų ministeriją visą parą veikiančiu telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt. Artimiausios Lietuvos atstovybės Japonijoje telefonas: +81 3 3408 5091, el. paštas: amb.jp@urm.lt.