Lietuviai mažiau tiki pozityvia ateitimi
Lie­tu­vių, ma­nan­čių, kad ki­ti me­tai bus ge­res­ni, per me­tus su­ma­žė­jo, šis ro­dik­lis yra ma­žiau­sias nuo 2011 me­tų, skel­bia­ma nau­jau­sia­me Eu­ro­ba­ro­me­tro ty­ri­me.

Manančiųjų, kad artimiausi 12 mėnesių bus geresni, 2017 metų rudenį buvo 25 proc., palyginti su 2016 metų duomenimis, tokių žmonių sumažėjo penkiais procentiniais punktais. Sumažėjo ir optimistiškai žvelgiančiųjų į šeimos ir šalies finansinę padėtį.

Savo gyvenimu yra patenkinti 70 proc. Lietuvos gyventojų. Šis rodiklis, praėjusių metų rudens duomenimis, yra nepakitęs palyginti su 2016 metais, o 2015 metais siekė 75 procentus.

ES vidurkis sudaro 83 procentus.

Šiuo rodikliu Lietuva atsilieka nuo Lenkijos, kur yra 85 proc. patenkintų gyvenimu piliečių, ir Estijos – čia gyvenimu patenkinti 81 proc. respondentų. Latvijoje tokių žmonių šiek tiek mažiau nei Lietuvoje – 69 procentai.

65 proc. lietuvių didžiausia Lietuvos problema laiko infliaciją. Ši problema nurodoma gerokai dažniau nei kitos.

„Palyginti su 2016 metais, Lietuvoje padidėjo infliacijos svarba, ją svarbia laiko 14 procentinių punktų daugiau piliečių nei prieš metus. Šie skaičiai neabejotinai atspindi realią situaciją, t. y. didelę realią infliaciją Lietuvoje. 2018 metų prognozė šiuo požiūriu Lietuvos piliečiams taip pat nežada nieko gero“, – rašoma Eurobarometro ataskaitoje apie Lietuvą.

Standartinis Eurobarometro tyrimas visose 28 Europos Sąjungos valstybėse vykdytas 2017 metų lapkričio mėnesį.