Lietuvai – painūs Rusijos generolo prašymai paleisti upe atplaukusį pasienietį
Gir­tą Ru­si­jos pa­sie­nie­tį su­lai­kę Lie­tu­vos par­ei­gū­nai su­lau­kė prieš­ta­rin­gų Ru­si­jos pra­šy­mų pa­leis­ti vai­ki­ną – iš pra­džių Ru­si­jos pa­sie­nio ge­ne­ro­las įti­ki­nė­jo, kad upe į Lie­tu­vą at­plau­kė be­dar­bis in­va­li­das, ta­čiau vė­liau pri­pa­ži­no, kad jis dir­ba pa­sie­nio tar­ny­bo­je, ro­do BNS gau­ti do­ku­men­tai.

21 metų Rusijos pilietį Ruslaną Peregudą, perplaukusį Šešupės upę, Lietuvos pasieniečiai sulaikė rugsėjo 9-ąją, šeštadienį. Jo bylą antradienį išnagrinėjo Šakių teismas.

Dokumentai rodo, kad sulaikymo dieną Rusijos pasienio įgaliotinis generolas majoras N.E.Pančenko lietuviams atsiuntė kelis skirtingus prašymus, prašydamas paleisti vaikiną.

Pirmajame laiške Rusijos generolas vaikiną apibūdino tiesiog kaip Rusijos pilietį ir įtikinėjo, kad jis pats ir jo motina turi rimtų sveikatos problemų. Šalia buvo pridėta gydytojo pažyma, kurioje R.Peregutas įvardijamas kaip bedarbis antros grupės invalidas, aprašomas jo gydymas neurochirurgijos skyriuje rugpjūčio mėnesį.

Rusijos generolas laiške nurodė laukiantis „geros valios išraiškų iš Lietuvos pusės“ ir „palankaus sprendimo dėl piliečio R.Peregudo grąžinimo į Rusijos Federaciją“. Laiške buvo tikinama, kad valstybės sienos režimo pažeidimas įvyko aiškiai atsitiktinai.

Lietuvių šis laiškas neįtikino perduoti Rusijos pilietį, ir po kelių valandų pareigūnus pasiekė dar vienas generolo N.E.Pančenko laiškas. Jame pripažįstama, kad atplaukęs vaikinas yra „Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) Pasienio valdybos pareigūnas Kaliningrado srityje“.

„Prašome apsvarstyti klausimą dėl jo grąžinimo į Rusijos Federacijos teritoriją nustatytą tvarka. Patvirtiname pasirengimą tolesniam bendradarbiavimui valstybės sienos režimo laikymosi kontrolės klausimais“, – rašoma laiške.

Sulaikius įtariamąjį, Lietuvos teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą. Rusijos pilietis iki šiol yra suimtas. Prokuroras antradienį paprašė teismo jam skirti 60 parų arešto. Nuosprendį teismas skelbs spalio 9 dieną.

Prokuratūros pranešime teigiama, kad vaikinas saugomame pasienio ruože tyčia perplaukė Šešupės upę, kurios viduriu eina Lietuvos ir Rusijos valstybių siena ir tokiu būdu neteisėtai kirto valstybės sieną. Pasak prokuroro, kaltinamasis pilnai prisipažino padaręs nusikaltimą.

Ikiteisminį tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimas buvo atliktas per 12 dienų.

Incidentas įvyko prieš prasidedant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“, tačiau pareigūnai viešai šių įvykių nesieja.

R.Peregudas laikomas suimtas, jei jis bus nuteistas, suėmime praleistas laikas bus įskaitytas į bausmės laiką.