Lietuva Ukrainai skyrė 55 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai
20 tūkst. eu­rų bus per­ves­ta Jung­ti­nių Tau­tų (JT) vai­kų fon­dui (UNI­CEF), o 35 tūks­tan­čiai eu­rų – Tarp­tau­ti­nio Rau­do­no­jo Kry­žiaus ko­mi­te­tui (ICRC), in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

JT duomenimis, 2018-aisiais humanitarinių poreikių planui Ukrainoje įgyvendinti reikia 187 milijonų JAV dolerių.

Anot JT ataskaitų, konfliktas Rytų Ukrainoje tiesiogiai paveikė 4,4 milijonus žmonių, 3,4 milijonams reikalinga humanitarinė pagalba, žuvo 10,3 tūkst. asmenų, dar beveik 24,8 tūkst. sužeisti.

70 proc. asmenų, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba, sudaro senyvo amžiaus asmenys, moterys ir vaikai. Ukrainoje šiuo metu yra apie 1,5 milijonų šalies viduje perkeltų asmenų, kurie yra labai priklausomi nuo teikiamos humanitarinės paramos. Itin aktualūs išlieka vaikų poreikiai, ypač galimybė mokytis, nes daug švietimo įstaigų yra sunaikintos ar laikinai uždarytos.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 2018 metais humanitarinei pagalbai Ukrainai, Palestinos pabėgėliams ir JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui jau skyrė 95 tūkstančius eurų.