Lietuva švenčia valstybės atkūrimo šimtmetį
Eu­ro­pos ša­lių va­do­vai penk­ta­die­nį ren­ka­si į Vil­nių švęs­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, iš­kil­min­gi ren­gi­niai vyks dau­ge­ly­je ša­lies mies­tų ir mies­te­lių.

Vidurdienį lietuvius istorinės sukakties proga kartu su Lietuvos vadove Dalia Grybauskaite sveikins Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Gruzijos, Islandijos prezidentai, Švedijos kronprincesė Viktorija, aukščiausi Europos Sąjungos (ES) pareigūnai.

Iškilmingą renginį vainikuos visą šalį sujungsiantis bažnyčių varpų skambėjimas – dūžiai pasigirs lygiai tuo pat metu, kai prieš šimtą metų Vilniuje buvo pasirašytas Nepriklausomybės Aktas.

Atkurtos valstybės šimtmetį Lietuva sutinka įsitvirtinusi svarbiausiose Vakarų struktūrose Europos Sąjungoje ir NATO – prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžiais, tai leidžia Lietuvai jaustis saugiai ir gerbiamai kaip niekad iki šiol.

„Vasario 16-oji mums pasakoja ypatingą istoriją apie ryžtingus žmones, kurie grąžino Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip modernią, demokratišką ir gerbiamą šalį. Esame tos istorijos dalis ir toliau kuriame Lietuvą jau dvidešimt pirmajame amžiuje, siekdami, kad mūsų Tėvynė būtų saugi ir klestinti“, – sakė prezidentė.

1918 metų vasario 16-ąją nepriklausomybės aktą pasirašė 20 Lietuvos Tarybos narių. Vieną šio dokumento kopiją pernai Berlyno diplomatiniame archyve rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis, Vokietija jį Lietuvai paskolino penkeriems metams.

Lietuva valstybingumą galutinai įtvirtino per nepriklausomybės kovas su bolševikais, bermontininkais ir Lenkija 1918–1920 metais.