Lietuva svarsto, ar priimti palestiniečių atstovybę
Pa­les­ti­nos par­ei­gū­nams kal­bant apie ke­ti­ni­mus steig­ti at­sto­vy­bę Vil­niu­je, Lie­tu­va sa­ko svars­ty­sian­ti ga­li­my­bes ją pri­im­ti.

„Jei (palestiniečiai – BNS) imtųsi, Lietuva atsakingai svarstytų atstovybės steigimo perspektyvas“, – BNS sakė užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė.

Palestiniečių užsienio reikalų ministras Riadas al Malki šią savaitę pranešė, kad atstovybę svarstoma atidaryti per artimiausią pusmetį, o galimybės steigti ją Lietuvoje bus aptartos birželį su Palestinoje viešėsiančiu premjeru Sauliumi Skverneliu.

R. Jakilaitienė tvirtino, kad palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas (Mahmudas Abasas) dar 2013 metais Vilniuje išsakė ketinimus steigti čia atstovybę, tačiau „iki šiol Palestina jokių veiksmų nesiėmė“.

Lietuva nėra pripažinusi Palestinos valstybės, todėl palestiniečių atstovybė oficialiai būtų žemesnio rango nei ambasada ir turbūt vadintųsi Palestinos ryšių su Lietuva biuru.

S. Skvernelis Izraelyje ir Palestinoje lankysis birželio 18 – 20 dienomis. Iš viso Palestiną yra pripažinusios 139 pasaulio valstybės.

Palestiniečiai siekia sukurti valstybę Izraelio okupuotame Vakarų krante ir blokuojamame Gazos ruože. Jie teigia, kad Izraelis nuolat sunkina palestiniečių gyvenimo sąlygas šiose teritorijose ir kaltina jį vykdant kolonizavimo ir apartheido politiką.

Izraelis sako, kad vienašališki sprendimai dėl Palestinos valstybės tik kenkia deryboms, o jose svarbiausia susitarti dėl Izraelio piliečių saugumo.