Lietuva pritaria Donaldo Trumpo siūlomai JT reformai
Lie­tu­va pri­si­jun­gė prie Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ini­cia­ty­va par­eng­tos po­li­ti­nės dek­la­ra­ci­jos, ku­ria sie­kia­ma re­for­muo­ti Jung­ti­nes Tau­tas (JT), an­tra­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Lietuvai atstovaujanti šalies vadovė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, jog Jungtinių Tautų reforma yra neišvengiama ir būtina.

Prezidentės teigimu, dar po Antrojo pasaulinio karo 1945 metais susikūrusi didžiausia tarptautinė organizacija pasaulyje veikia pagal pasenusius mechanizmus, neatitinka laikmečio iššūkių, negeba laiku ir efektyviai spręsti globalių problemų.

Pasak D.Grybauskaitės, tai ypač matoma dabar, kai nesugebama užtikrinti veiksmingų sprendimų siekiant sureguliuoti konfliktus Sirijoje ir Ukrainoje bei Šiaurės Korėjos keliamai įtampai pažaboti. Tuo metu Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje piktnaudžiaujama veto teise dangstant autoritarinius režimus, šiurkščius tarptautinių principų pažeidimus, neteisėtą okupaciją ir agresiją prieš suverenias valstybes, tvirtino prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Jungtinės Tautos daugiau nebegali likti tik pasyvios stebėtojos, kitaip taps nereikšmingos.

JAV ambasadorė JT Nikki Haley yra siūliusi šių metų JT taikos palaikymo misijos biudžetą sumažinti 600 mln. dolerių (per 502 mln. eurų).

Praėjusią savaitę ji sakė, kad daugiau kaip 120 šalių palaiko JAV parengtos politinės deklaracijos projektą dėl JT reformos. Jos teigimu, tai yra „stebuklingas skaičius“, demonstruojantis, kad JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso didžiulis reformų paketas sulauks paramos.