Lietuva priims grupę moksleivių iš Ukrainos
Iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo nu­ma­to­ma skir­ti 48,2 tūkst. eu­rų pri­im­ti Lie­tu­vo­je nuo ne­ra­mu­mų Ry­tų Ukrai­no­je nu­ken­tė­ju­siems moks­lei­viams.

Švietimo ir mokslo ministerija šiomis lėšomis padengtų lydinčiojo pedagogo ir 15 moksleivių ugdymo bei gyvenimo Lietuvoje išlaidas nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos.

Lietuva vykdo keletą projektų, susijusių su pagalba Ukrainos vaikams: Rytų Ukrainos moksleiviai mokosi Vilniaus lietuvių namuose, kartu su Švedija finansuojami trumpalaikiai vaikų iš nukentėjusių regionų atvykimai į Lietuvą, organizuojamos kūrybinės stovyklos, pedagogų ir psichologų mokymai.

Lietuva ukrainiečių mokinius iš Donecko ir Luhansko sričių kasmet priima nuo 2014 metų, kai Rusija aneksavo Krymą ir pradėjo remti rytinėje Ukrainos dalyje su Kijevo pajėgomis kovojančius separatistus.