Lietuva palaiko sankcijas Šiaurės Korėjai
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė pri­ta­rian­ti Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos re­zo­liu­ci­jai dėl sank­ci­jų Šiau­rės Ko­rė­jai griež­ti­ni­mo.

„Tik vieningas tarptautinės bendruomenės spaudimas neteisėtiems Šiaurės Korėjos veiksmams gali duoti rezultatų. Pritariame sankcijų griežtinimui ir raginame nuosekliai siekti susidariusios situacijos sprendimo diplomatinėmis priemonėmis“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Anot ministro, prekybos suvaržymai yra viena iš vieningo tarptautinės bendruomenės spaudimo priemonių. Kaip teigia ministerija, Lietuva iki šių metų neturėjo nuolatinių prekybinių ryšių su Šiaurės Korėja, nepaisant keleto sudarytų eksporto į Šiaurės Korėją sandorių, kurių neriboja Jungtinių Tautų sankcijos.

Užsienio reikalų ministerija įspėja, kad bet koks komercinių santykių palaikymas su Šiaurės Korėja yra rizikingas, net jei šiuo metu patvirtintos Jungtinių Tautų sankcijos to nedraudžia. Ministerija rekomenduoja Lietuvos įmonėms susilaikyti nuo komercinių ryšių su šia šalimi.

Pirmadienį priimta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija dar labiau sugriežtino sankcijas Šiaurės Korėjai: visiškai uždraustas gamtinių dujų importas, nustatyti griežti naftos produktų importo metiniai apribojimai, įvedamas draudimas steigti bendras įmones su Šiaurės Korėjos juridiniais ir fiziniais asmenimis, visų rūšių tekstilės eksportas iš Šiaurės Korėjos bei šios valstybės jūros laivų patikros ir stebėjimo prievolė. Šiaurės Korėjos piliečiai gali būti užsienio valstybių įdarbinami dėl humanitarinių priežasčių, tačiau anksčiau su Šiaurės Korėjos piliečiais sudarytos darbo sutartys negali būti atnaujinamos.