Lietuva Minskui: įvykis Ignalinos AE nėra incidentas
Lie­tu­vos eks­per­tai par­eiš­kė, jog pa­sku­ti­nis įvy­kis už­da­ro­mo­je Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) ne­bu­vo bran­duo­li­nis in­ci­den­tas, jis ne­su­kė­lė pa­vo­jaus žmo­nių svei­ka­tai ar ap­lin­kai, pra­ne­šė Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM). 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos atstovas Baltarusijos ambasadoriui Lietuvoje Aleksandrui Koroliui trečiadienį pranešė, kad balandžio 1 dieną Ignalinos AE antrajame bloke apdorojant panaudotą branduolinį kurą vienos rinklės dalis atsilaisvino iš keliamojo mechanizmo ir liko karštosios kameros dugne.

Pasak Lietuvos eksperto, atlikus rinklės apžiūrą, išorinių pažeidimų nenustatyta. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, radiacinis fonas nebuvo pakitęs, branduolinei saugai įtakos nebuvo.

URM teigia, kad šis įvykis negali būti klasifikuojamas kaip incidentas pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES).