Lietuva leido suprasti neremsianti Katalonijos nepriklausomybės
Lie­tu­va ger­bia ir re­mia Is­pa­ni­jos Ka­ra­lys­tės te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir su­ve­re­ni­te­tą, par­eiš­kė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja rea­guo­da­ma į Ka­ta­lo­ni­jos spren­di­mą pa­skelb­ti ne­prik­lau­so­my­bę.

„Lietuvą ir Ispaniją sieja draugiški dvišaliai santykiai, Ispanija yra svarbi Lietuvos partnerė Europos Sąjungoje ir NATO“, – pažymima šeštadienį paskelbtame pareiškime.

Kartu Ispanijos vyriausybė ir institucijos raginamos „konstruktyviu dialogu ir teisinėmis priemonėmis ieškoti konstitucinio sprendimo“.

Katalonijos parlamentas penktadienį paskelbė regiono nepriklausomybę nuo Ispanijos, tuo tarpu Madridas tuojau priėmė sprendimą šiame autonomiją turinčiame regione įvesti tiesioginį valdymą.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius krizę dėl Katalonijos nepriklausomybės deklaracijos paragino spręsti dialogu, nes konfrontacinis kelias reikštų riaušes ir aukas.

„Dialogo galimybės iki galo nebuvo išnaudotos, o konstitucinį sprendimą reikia rasti. Ką mes dabar matome, tai priešpriešą ar net sprendimų kaktomušą, ir labai tikimės ir linkime kad tai nepereitų į fizinę konfrontaciją ir smurtą“, – penktadienį LRT radijui sakė L. Linkevičius.

Reikalavimai dėl atsiskyrimo nuo Ispanijos šiame regione reiškiami jau seniai, bet pastaraisiais metais nepriklausomybės judėjimas Katalonijoje sustiprėjo, nes dėl Ispanijos ekonominės krizės regione išaugo nedarbas ir skolos.

Katalonai skundžiasi, kad regionas negauna investicijų, kurios būtų proporcingos jo sumokamiems mokesčiams, o centrinė Vyriausybė kišasi į regiono kalbos ir švietimo politiką.

Ispanijos Konstitucija suteikia plačią autonomiją šalies regionams, tačiau pabrėžia „neatsiejamą Ispanijos tautos vienybę“.