Lietuva ir Kinija ketina pasirašyti „Šilko“ kelio susitarimą
Lie­tu­va ir Ki­ni­ja ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti me­mo­ran­du­mą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo trans­por­to sri­ty­je. Do­ku­men­tą pa­gal „Šil­ko“ ke­lio ini­cia­ty­vą pa­si­ra­šy­ti bus įga­lio­tas su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Ri­čar­das De­gu­tis.

Užsienio reikalų ministerija pateikė Vyriausybei atitinkamą nutarimo projektą.

Memorandumu šalys įsipareigoja skatinti ekonominį bendradarbiavimą, ieškoti naujų jo galimybių. Anot URM, susitarimas svarbus transporto, logistikos ir infrastruktūros, prekybos, investicijų ir kitose srityse.

Memorandumo projektą pasiūlė Kinijos institucijos.

Pekinas viliasi, kad 2013-aisiais pristatytas projektas, kuris vadinamas ir naujojo Šilko kelio planu, padės atgaivinti senovinius prekybos maršrutus iš Azijos į Europą ir Afriką. Ši iniciatyva apjungia 65 valstybes, kuriose gyvena 60 proc. pasaulio gyventojų ir yra sukuriama maždaug trečdalis pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP).