Lietuva gegužę gali būti pakviesta į EBPO
Lie­tu­va ti­ki­si dar iki va­sa­ros su­lauk­ti kvie­ti­mo įsto­ti į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO), tei­gia už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Gegužės pabaigoje Paryžiuje vyks ministrų konferencija ir labai norėtumėme, ir planuotumėme, kad toje konferencijoje būtume pakviesti tapti nariais. Darbas atliktas didelis, dinamika pozityvi, Lietuva labai gerai atrodo šiame procese (...) Finišas jau ne taip toli ir labai tikiuosi, kad šis vienas prioritetinių uždavinių mūsų šaliai turėtų būti įgyvendintas, o data, pasikartosiu, – gegužės pabaiga“, – trečiadienį Žinių radijui sakė L. Linkevičius.

EBPO narės šiuo metu yra 35 aukštą ekonominio išsivystymo lygį pasiekusios valstybės. Lietuva pradėti stojimo į EBPO procesą pakviesta 2015 metų birželį.