Lietuva atsiprašo Baltarusijos URM dėl pažeistos sienos ties Lavoriškės-Kotlovka punktu
Šian­dien Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rius Bal­ta­ru­si­jo­je And­rius Pu­lo­kas Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai įtei­kė at­sa­ko­mą­ją no­tą dėl pa­žeis­tos sie­nos.

Kuria pripažįstama, kad 2017 metų rugsėjo 28 dieną Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vykdydami tarnybines pareigas pažeidė Baltarusijos Respublikos valstybės sieną ties tarptautiniu valstybės sienos perėjimo punktu Lavoriškės-Kotlovka.

Notoje apgailestaujama dėl įvykusio incidento ir užtikrinama, kad Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnyba imsis visų reikiamų priemonių, kad ateityje analogiški incidentai nepasikartotų.