Liberalai VSD kaltina dokumentų klastojimu
Li­be­ra­lų są­jū­dis klai­din­ga va­di­na Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) me­džia­gą apie kon­cer­no „MG Bal­tic“ įta­ką par­ti­jai – įro­dy­mui skel­bia par­ti­jos stei­gi­mo pro­to­ko­lus.

Anot liberalų, VSD rašte politinės korupcijos byloje įtariamas Eligijus Masiulis įvardijamas kaip „MG Baltic“ koncerno „parinktas“ pirmininkas steigiant Liberalų sąjūdį, tačiau jis rinkimuose nė nedalyvavo.

„Jei nutekinta VSD pažyma yra rimtas dokumentas, tai VSD – dokumentų klastotojas. VSD teigia, kad E. Masiulis buvo liberalams koncerno parinktas partijos pirmininkas, o pati partija – pilnai kontroliuojama koncerno, nors iš tikrųjų pats E. Masiulis pasisakė už P. Auštrevičių ir apskritai atsisakė kandidatuoti pirmininko rinkimuose“, – partijos pranešime cituojamas liberalų vadovas Eugenijus Gentvilas.

Partijos steigimo protokolus skelbiantys liberalai pažymi, kad E. Masiulis 2006 metais steigiant naują partiją – Liberalų sąjūdį – atsisakė kandidatuoti pirmininko rinkimuose ir „net teoriškai neturėjo jokių šansų tapti pirmuoju partijos pirmininku“.

„2006 metų vasario 25 dieną Vilniuje vykęs Liberalų sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas dabartiniame VSD pažymų kontekste itin aktualus. Juk būtent jame, anot VSD, koncernas turėjo įtvirtinti savo kontrolę – į rankas imti partijos vairą turėjo įmonei parankus žmogus“, – rašoma Liberalų sąjūdžio pareiškime.

Anot jo, renkant Liberalų sąjūdžio pirmininką buvo sudarytas pirminis kandidatų sąrašas: Petras Auštrevičius, Gintaras Steponavičius, E. Masiulis, Kęstutis Glaveckas ir E. Gentvilas.

Suvažiavimo metu buvo pasiūlyti dar trys galimi kandidatai: Vytautas Čepas, Vytautas Grubliauskas ir Dalia Teišerskytė.

Dalyvauti pirmininko rinkimuose sutiko tik du steigėjai: V. Grubliauskas ir P. Auštrevičius, visi kiti atsisakė. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad dideliu skirtumu laimėjęs rinkimus partijos pirmininku tapo P. Auštrevičius, surinkęs 1491 balsą.

„VSD „analizė“ siekia net Liberalų sąjūdžio kūrimosi ištakas. Kaip gali būti, kad pilnai koncerno kontroliuojamos partijos pirmininku nuo pirmos dienos tampa koncernui neparankus asmuo, o tas pageidaujamas savo kandidatūros net nekelia“, – kelia klausimą E. Gentvilas.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrime dėl neteisėtos verslo įtakos politiniams procesams išslaptintoje VSD medžiagoje teigiama, kad 2006 metais įsteigtas Liberalų sąjūdis buvo koncerno „MG Baltic“ ilgalaikis politinis projektas, kontroliuojamas koncerno vadovų.

Rašte nurodoma, kad koncernui „MG Baltic“ siekiant eliminuoti pagrindinius konkurentus statybų versle sostinėje, buvo pasirinktas „politinis“ scenarijus įsteigti faktiškai „MG Baltic“ kontroliuojamą partiją“.

Liberalų sąjūdis įkurtas 2006 metais, kai dalis partijos narių dėl konfliktų su Artūru Zuoku buvo pašalinti arba patys paliko Liberalų ir centro sąjungą.

Išslaptintame VSD rašte teigiama, kad E. Masiulis buvo „pasirinktas“ tapti naujai steigiamos partijos vadovu, nes kitas pretendentas – P. Auštrevičius – buvo įvardintas kaip netinkamas“.

Liberalų sąjūdis ketina kreiptis į teismą dėl partijos dalykinės reputacijos menkinimo ir keturių VSD rašte išdėstytų teiginių paneigimo.

Kaip praneša partija, bus prašoma paneigti teiginius, kad partija buvo įkurta „MG Baltic“, kad partija faktiškai kontroliuojama šio koncerno, taip pat – pilnai kontroliuojama ir kad 2006 metais partijai pirmininkas buvo parinktas.