Liberalai reikalauja „iškarpyti“ VSD ataskaitos tekstą
Opo­zi­ci­niai li­be­ra­lai rei­ka­lau­ja iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) raš­to iš­brauk­ti for­mu­luo­tes apie Li­be­ra­lų są­jū­dį kaip apie kon­cer­no „MG Bal­tic“ pil­nai kon­tro­liuo­ja­mą par­ti­ją.

„Reikalauju VSD išbraukti formuluotes apie pilnai ar faktiškai kontroliuojamą partiją, nes tam nėra jokio pagrindo“, – penktadienį partijos išplatintame pareiškime sako partijos vadovas Eugenijus Gentvilas.

E. Gentvilas pažymi, kad išslaptinus anksčiau medžiagoje užtušuotas vietas paaiškėjo, kad „MB Baltic“ koncerno „parinktas“ kandidatas į įkurtos partijos pirmininkus buvo Eligijus Masiulis, o ne rinkimus laimėjęs Petras Auštrevičius, kaip buvo galima susidaryti įspūdį iš užjuodintos rašto versijos.

E. Gentvilo vertinimu, tai paneigia „bet kokias tolimesnes VSD interpretacijas, kad Liberalų sąjūdis nuo pradžių buvo neva pilnai kontroliuojama partija“.

„Pažymoje teigiama, kad „MG Baltic“ norėjo, jog Liberalų sąjūdžio pirmininku įkuriant partiją taptų E. Masiulis – P. Auštrevičius buvo įvardintas kaip netinkamas kandidatas. Tačiau partijos kūrėjai naujai steigiamos partijos pirmininku pasirinko P. Auštrevičių“, – partijos išplatintame pranešime cituojamas E. Gentvilas.

„Apie pirmąjį partijos pirmininką patikslinta informaciją paneigia bet kokias tolimesnes VSD interpretacijas, kad Liberalų sąjūdis nuo pradžių buvo neva pilnai kontroliuojama partija. Nuo pradžių elgėmės taip, kaip mums atrodė tinkamiausia – pirmininku pasirinkome tą žmogų, kurį norėjome pasirinkti, o ne tą, kuris kažkam atrodė tinkamesnis kandidatas“, – teigia liberalų vadovas.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrime dėl neteisėtos verslo įtakos politiniams procesams išslaptintoje VSD medžiagoje teigiama, kad 2006 metais įsteigtas Liberalų sąjūdis buvo koncerno „MG Baltic“ ilgalaikis politinis projektas, pilnai kontroliuojamas koncerno vadovų.

Rašte nurodoma, kad koncernui „MG Baltic“ siekiant eliminuoti pagrindinius konkurentus statybų versle sostinėje, buvo pasirinktas „politinis“ scenarijus įsteigti faktiškai „MG Baltic“ kontroliuojamą partiją“.

Liberalų sąjūdis įkurtas 2006 metais, kai dalis partijos narių dėl konfliktų su Artūru Zuoku buvo pašalinti arba patys paliko Liberalų ir centro sąjungą.

Išslaptintame VSD rašte teigiama, kad E. Masiulis buvo „pasirinktas“ tapti naujai steigiamos partijos vadovu, nes kitas pretendentas – P. Auštrevičius – buvo įvardintas kaip netinkamas“.

2006 metais naujai įkurto Liberalų sąjūdžio pirmininku buvo išrinktas būtent P. Auštrevičius.