Lėšos semtos iki dugno
Par­la­men­ti­nių lė­šų lei­di­mo tra­di­ci­jos nuo Sei­mo ka­den­ci­jos ne­prik­lau­so. Kaip ir pirm­ta­kai, da­bar­ti­niai tau­tos at­sto­vai jiems at­sei­kė­tą li­mi­tą sten­gia­si iš­taš­ky­ti be jo­kio šir­dag­rau­žio. Vis dėl­to ke­li po­li­ti­kai sa­vo fi­nan­si­nį ape­ti­tą pa­ža­bo­jo ir skir­tais pi­ni­gais ne­si­nau­do­jo.

Seimo nariai per devynis šių metų mėnesius su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms panaudojo 797 353 eurus. Didžiausios sumos tradiciškai leistos automobilių eksploatacijai ir remontui, biurų, kompiuterinės technikos nuomai, eurų negailėta ir suvenyrams, gėlėms, vizitinėms kortelėms bei kitoms smulkmenoms.

Kiekvienas parlamentaras sausio-rugsėjo mėnesiais galėjo išleisti 7346, 5 euro. Kaip rodo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos paskelbta ataskaita, ne vienas politikas šią sumą išsėmė iki cento. Palyginti su sausiu, rugsėjį kiekvieno Seimo nario parlamentinei veiklai skirtas pinigų kapšas papilnėjo 45,4 euro ir siekė 838,7 euro (1 vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – VMDU). Nė karto per devynis mėnesius iš šio kapšo pinigų nesėmė trys politikai – Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Gediminas Kirkilas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis bei frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis ir šios frakcijos narė Ingrida Šimonytė. Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas bei frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis sausį-rugsėjį parlamentinei veiklai panaudojo 2515 eurų – pirko suvenyrų, gėlių, kanceliarinių prekių.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis minimu laikotarpiu išleido 668 eurus, daugiausia – gėlėms. Seimo pirmosios vicepirmininkės „valstietės“ Rimos Baškienės parlamentinės išlaidos siekė 6142 eurus, iš jų 3848 eurai – automobilio eksploatacijai. Be G. Kirkilo, kukliausiai iš Seimo valdybos narių finansiškai vertėsi TS-LKD atstovė Irena Degutienė, jos išlaidos siekė 267,5 euro. Seimo vadovybės nariai kas mėnesį dar gauna lėšų reprezentacinėms reikmėms: Seimo pirmininkas – 1 VMDU, pavaduotojai – 0,5 VMDU dydžio sumą. Premjeras Saulius Skvernelis per devynis mėnesius išleido 2134 eurus parlamentinių lėšų. Už 496 eurus jis pirko suvenyrų, 441 euras panaudotas biuro, kompiuterinės technikos nuomai.

Prie taupesnių Seimo narių galima būtų priskirti ir užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, parlamentinėms reikmėms per devynis mėnesius panaudojusį 164 eurus. Sveikatos apsaugos ministro „valstiečio“ Aurelijaus Verygos išlaidos siekė 4191 eurą. Už 1704 eurus jis pirko suvenyrų, 880 eurų skyrė transporto priežiūrai.

Ši suma yra palyginti kukli, nes dauguma parlamentarų automobilių eksploatacijai, priežiūrai, remontui išleido pusę ar kiek daugiau devynių mėnesių parlamentinių išlaidų sumos. Rekordininkas – TS-LKD frakcijos narys Paulius Saudargas, tam skyręs 5790 eurų iš 7042 eurų.

Prie šykščiai parlamentines lėšas leidusių politikų būtų galima priskirti buvusį socialdemokratą Juozą Bernatonį (1667 eurai), „valstietį“ Stasį Jakeliūną (1927 eurai), konservatorių Arvydą Anušauską (2330 eurų), Mišriai Seimo narių grupei priklausančią Aušrą Maldeikienę (2553 eurai), konservatorę Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę (2574 eurai). Tuo metu „valstietė“ Laimutė Matkevičienė panašią sumą – 2836 eurus – atseikėjo suvenyrams. Kiek kuklesnes lėšas jiems įsigyti skyrė „valstietis“ Valerijus Simulikas (1197 eurai), liberalas Jonas Liesys (1165 eurai). „Valstietis“ Virgilijus Poderys spaudos prenumeratai nepagailėjo 1891 euro.