Lenkų rinkimų akcija atsisako jungtis į valdančiąją daugumą
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga (LLRA – KŠS) at­si­sa­ko jung­tis į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“ ir „so­cial­dar­bie­čiais“, nes no­rė­tų gau­ti mi­nis­trų port­fe­lių, an­tra­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las lrt.lt.

LLRA – KŠS lyderis Valdemaras Tomaševskis birželio pradžioje su premjeru Sauliumi Skverneliu bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu aptarė galimybę formalizuoti partijų santykius.

Vis dėlto, anot V. Tomaševskio, po konsultacijų su LLRA-KŠS vadovybe buvo nuspręsta derybų nepradėti, nes „valstiečių“ pasiūlymas nebuvo konkretus.

„Jeigu bus konkretūs pasiūlymai dėl vykdomosios valdžios, tarkime, 2–3 ministerijos, (...) tada savo partijoje pasiūlymus svarstytume oficialiai, apsvarstytume visus „už“ ir „prieš“, ar kadencijos viduryje mums verta eiti į koaliciją“, – portalui sakė Europos Parlamente dirbantis politikas.

R. Karbauskis tvirtino, kad LLRA-KŠS, net jei ir būtų pradėtos derybos dėl jų priėmimo į koaliciją, ministrų portfelių ar viceministrų pozicijų negautų.