Lenkijos Seimo vadovas pakvietė kaimynus į Varšuvą aptarti Europos ateities
Sek­ma­die­nį Vil­niu­je svei­kin­da­mas Lie­tu­vą su ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mu Len­ki­jos Sei­mo pir­mi­nin­kas Ma­re­kas Kuch­cins­kis kvie­tė stip­rin­ti ne tik dvi­ša­lį, bet ir re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

„Prieš mus daug iššūkių – reikia remti tuos dalykus, kurie susiję su lenkais Lietuvoje ir lietuviais Lenkijoje, kuriuos laikome laikome didžiausia mūsų bendro paveldo brangenybe. Tuos reikalus mes norime aptarti sugrąžindami Parlamentinės Asamblėjos aktyvumą, Asamblėjos kuri apima Lenkijos Seimą ir Senatą, Lietuvos Seimą“, – Vilniuje sakė M. Kuchcinskis.

Šio Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų bendradarbiavimo formato veikla įšaldyta 2009 metais Lenkijos politikų iniciatyva.

Praėjusią savaitę Lietuvos parlamento vadovui Viktorui Pranckiečiui lankantis Varšuvoje, lenkai pažadėjo inicijuoti pirmąjį asamblėjos susitikimą.

Svečias taip pat akcentavo, kad siūlo stiprinti trijų Baltijos šalių ir Lenkijos bendradarbiavimą, bei pakvietė regiono parlamentų vadovus į Varšuvą.

„Regioninis bendradarbiavimas visoje Vidurio Europoje yra svarbus, todėl mes stengsimės tai daryti, todėl kviečiame šiais metais liepos mėnesį Vidurio Europos parlamento pirmininkus į Varšuvą bendrai pasitarti dėl Europos ateities ir visos Europos Sąjungos“, – sakė M. Kuchcinskis.

Kalbėdamas istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje jis prisiminė ir buvusią bendrą Lietuvos-Lenkijos valstybę, prieš puspenkto šimto metų pasirašytą Liublino uniją, daugiau nei prieš du šimtmečius priimtą bendrą Konstituciją.

Sekmadienį Lietuvoje iškilmingai minimos 28-osios nepriklausomybės atkūrimo metinės ir partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės.

1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė atstatantis nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą balsavo 124, susilaikė šeši deputatai.