Lenkijoje sumažintas pensinis amžius, Lietuvoje – toliau didinamas
Pa­gal pre­li­mi­na­rius skai­čia­vi­mus šiais me­tais Len­ki­jo­je į pen­si­ją iš­eis apie 300 tūkst. žmo­nių. Už­tar­nau­to poil­sio jie ga­li ei­ti pa­gal nuo šių me­tų spa­lio įsi­ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą dėl pen­si­nio am­žiaus su­ma­ži­ni­mo. Lie­tu­vo­je prieš­in­gai – pen­si­nis am­žius kas­met di­di­na­mas.

Nuo 2017 metų spalio Lenkijoje įsigaliojo įstatymas apie pensinio amžiaus pokyčius. Nuo šiol moterys gali eiti į pensiją, kai sueina 60, vyrai – 65 metai. Šie pokyčiai Lenkijos pensijinę sistemą sugrąžino į 2012 metų situaciją, buvusią iki reformos, numačiusios palaipsniui didinti pensinį amžių iki 67 metų nepriklausomai nuo lyties, pranešė polskieradio.pl.

Lenkai turi teisę dirbti, kol sueina pensinis amžius. Kiekvieni papildomi metai reiškia pensijos didėjimą. Pagal apklausas, 20 proc. lenkų ketina dirbti, kol pasieks pensijinį amžių, 50 proc. planuoja eiti į pensiją, o 30 proc. teigė, kad sprendimai priklausys nuo aplinkybių.

Remiantis Lenkijos statistikos tarnybos išankstiniais duomenimis, šiais metais išeiti į pensiją turi teisę 415 tūkst. žmonių, iš kurių šia teise pasinaudos apie 82–83 proc., tai yra apie 330 tūkst. lenkų.

Lenkijai šis įstatymo įgyvendinimas nemažai kainuos

Pensinio amžiaus sumažinimas buvo vienas iš partijos „Teisė ir teisingumas“, laimėjusios parlamento rinkimus 2015 metais, rinkiminės kompanijos pažadų. Šią partiją 2001 metais įsteigė politikai broliai dvyniai Lechas ir Jaroslawas Kaczynskiai.

Už įstatymą, pagal kurį sumažinamas pensinis amžius, Lenkijos parlamentas balsavo 2016 lapkričio 16 dieną. Tada šį sprendimą palaikė 262 deputatai, 149 buvo prieš, o 19 susilaikė.

Įstatymo įgyvendinimas 2017 metais Lenkijai atsieis 1 mlrd. zlotų (240 mln. eurų), o kitais metais šalis dėl to turės išleisti daugiau kaip 10 mlrd. zlotų (2,3 mlrd. eurų).

Lietuvoje pensijinis amžius kasmet didinamas

Mūsų šalyje yra priešingai – pensinis amžius kasmet didinamas, kol pasieks 65 metus.

Lietuvoje senatvės pensijos amžius nustatomas pagal nuo 2012 metų sausio 1 dienos galiojančias Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 ir 57 straipsnių nuostatas. Buvo nustatytas 65 metų senatvės pensijos amžius vyrams ir moterims. Pagal įstatymą nuo 2012 metų sausio ir kiekvienų vėlesnių metų sausio senatvės pensijos amžius kasmet didinamas: moterims – keturiais mėnesiais per metus, vyrams – dviem mėnesiais per metus, kol pasieks šio įstatymo 21 straipsnyje nustatytą senatvės pensijos amžių – 65 metus.

Kokia vidutinė lenkų ir lietuvių pensija

Nuo šių metų kovo minimali pensija, taip pat netekto darbingumo pensija Lenkijoje padidinta iki maždaug 227 eurų per mėnesį. Ji sudaro pusę minimalios algos. Iki tol minimali pensija buvo maždaug 200 eurų per mėnesį, taigi padidėjo daugiau kaip 13 proc. Lenkijos vyriausybės teigimu, pakeitimai turėjo padidinti 3,2 mln. žmonių pajamas.

2017 metų pradžioje Lenkijoje vidutinė pensija buvo 467 eurai.

Lietuvoje šiuo metu vidutinė senatvės pensija yra apie 288 eurai – nuo šių metų pradžios ji padidėjo apie 20 eurų, nuo spalio – dar apie 10 eurų.

ES valstybių vidutinis pensijinis amžius

Daugumoje Europos Sąjungos ES valstybių vidutinis pensinis amžius yra 65 metai arba didinamas iki to ar dar didesnio amžiaus maždaug per artimiausią dešimtmetį. Danija, Prancūzija, Vokietija ir Ispanija pensinį amžių nusprendė padidinti nuo 65 iki 67 metų, o Airijos ir iš ES išstojančios Didžiosios Britanijos tikslas yra 68 metai.

Iš esmės ES šalių piliečių pensijų amžių pasikeis iki 2020 metų. Suomijoje, Kipre, Danijoje, Graikijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Slovakijoje pensinis amžius bus siejamas su tikėtinu gyvenimo trukmės didėjimu.