Lauras Bielinis: „Gresia ilgalaikis konfliktas“
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis tei­gia, kad an­tros so­cial­de­mo­kra­ti­nės par­ti­jos kū­ri­mas stra­te­giš­kai yra la­bai ydin­ga pra­kti­ka. Bet ko­kiuo­se rin­ki­muo­se ji su­skal­dys soc­de­mų rin­kė­jus, abi par­ti­jos pra­ras ne­ma­žai bal­sų ir ga­li­my­bių.

Pasak L. Bielinio, Socialdemokratų partiją (LSDP) palikusių parlamentarų ketinimas kurti naują socialdemokratinės pakraipos partiją tik gilins konfrontaciją tarp Gintauto Palucko ir Gedimino Kirkilo šalininkų. „Tai nėra gerai. Mano galva, išeities iš susidariusios situacijos reikėtų ieškoti ne konfrontuojant, o mezgant dialogą, stengiantis susikalbėti. Ideologiškai šios abi jėgos yra artimos, tačiau naujos partijos kūrimas jas išskirs. Tai, aišku, bus dramatiška, bet tikrai neduos naudos nė vienai partijai“, – LŽ portalui sakė L. Bielinis. Jis spėjo, kad naują politinę partiją užsimoję kurti LSDP senbuviai nesugebėjo sutramdyti asmeninių ambicijų.

„Manyčiau, į situaciją reikėtų pažvelgti ramiau. Mano galva, geriausia išeitis jiems būtų formuoti visuomeninį judėjimą, kuris veiktų paraleliai su LSDP, tačiau konkurencine prasme partijos per daug „nespaustų“. Tokio judėjimo atsiradimas duotų šansą ateityje šioms partijoms vėl suartėti“, – mano politologas. Jei abi socialdemokratų pusės neras bendros kalbos, šią politinę jėgą gali ištikti ne kartą praeityje skilusių ir iki šiol konfrontuojančių liberalų likimas. „Tai gali būti ilgalaikis konfliktas, kurį paskui bus sunku užgniaužti“, – teigė L. Bielinis. Jei padėtis nesikeis, ateinančiuose Seimo rinkimuose abiejų socialdemokratinių partijų, jo akimis, laukia nusivylimas.