Laura Matijošaitytė – praslydo, Vincentas Vobolevičius – užkliuvo
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ne­tirs Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vės Lau­ros Mat­jo­šai­ty­tės el­ge­sio, ta­čiau aiš­kin­sis, ko­dėl VRK na­rys Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius nė­ra dek­la­ra­vęs ki­tų par­ei­gų.

VTEK vertino kelis opozicinių frakcijų pranešimus, kuriuose teigiama, jog VRK vadovė L. Matjošaitytė turėjo nušalinti du VRK narius – V. Vobolevičių bei Jonę Valčiukonę nuo interesų konfliktą jiems keliančių klausimų.

Parlamentarai nurodė, kad V. Vobolevičius yra viešosios įstaigos „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI) valdybos pirmininkas, o šio instituto direktorė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tarybos narės Agnės Širinskienės padėjėja-sekretorė. Opozicija kėlė klausimą, ar V. Vobolevičius nenusižengė teisės aktams, VRK spręsdamas klausimus dėl LVŽS ir jos pirmininko Ramūno Karbauskio, nenusižengė įstatymams.

VTEK konstatavo, kad V. Vobolevičius yra deklaravęs savo ryšį su LVI, tačiau jam nekyla pareiga deklaruoti visus LVI dirbančius asmenis. Be to, VTEK konstatavo, kad LVI direktorė „nelaikytina V. Voboleivičiaus privačiu interesu“

„Šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo teigti, kad V. Vobolevičius gali būti šališkas dalyvaudamas sprendžiant su A. Širinskiene, LVŽS bei R. Karbauskiu susijusius klausimus. Taip pat VTEK neturi pagrindo teigti, kad L. Matjošaitytė privalėjo nušalinti V. Vobolevičių nuo klausimų, susijusių su LVŽS, A. Širinskiene bei R. Karbauskiu“, – nurodoma pranešime.

Vis dėlto komisija aiškinsis, kodėl V. Vobolevičius nedeklaravo savo pareigų Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje.

Opozicija taip pat kėlė klausimą dėl V. Vobolevičiaus veiklos 2016-aisiais vykusiuose parlamentaro Manto Adomėno įsteigto „Demokratinės politikos instituto“ renginiuose – juose VRK narys dalyvavo kaip lektorius. Anot pranešimo, likus kelioms dienoms iki Seimo rinkimų V. Vobolevičius interviu, publikuotame M. Adomėno svetainėje, prognozavo, jog rinkimus laimės būtent M. Adomėnas.

VTEK teiga, kad dalyvavimas renginiuose savaime nekelia interesų konflikto, be to, 2016-aisiais V. Vobolevičius dar nebuvo VRK nariu, o renginiuose galėjo dalyvauti kaip politologas.

Komisija šiuo metu atlieka tyrimus dėl VRK narių – J. Valčiukienės ir Aistės Žilinskienės – elgesio joms galbūt netinkamai deklaruojant privačius interesus.