Laukia mūšis dėl referendumo kartelės
Dvi die­nas iš ei­lės Sei­mo val­dan­tie­ji su­lau­kė ne­ma­lo­nios ži­nios iš Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tės rū­mų. An­tra­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­ta­vo gy­dy­mo įstai­gų pert­var­kos pla­ną, va­kar – Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis leng­vi­na­mos pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­mo są­ly­gos ir ge­ro­kai nu­lei­džia­ma spren­di­mui pri­im­ti rei­ka­lin­gų bal­sų kar­te­lė. Ta­čiau pa­klus­ti ša­lies va­do­vės va­liai val­dan­tie­ji ne­ža­da.

Prezidentė paragino politikus nešvaistyti laiko ieškant dirbtinių referendumo palengvinimų, o jau dabar telkti žmones, kad jis būtų sėkmingas.

Ramūnas Karbauskis: „Šioje situacijoje prezidentė pati nutarė būti Konstituciniu Teismu.“

Vakar D. Grybauskaitė pakartojo tą patį, ką birželio pabaigoje Seimui priimant valdančiųjų parengtas Referendumo įstatymo pataisas kalbėjo konstitucinės teisės žinovai, – siekis specialiai dėl pilietybės referendumo nuleisti balsų kartelę prieštarauja Konstitucijai ir yra rizikingas. Seimas siūlė nustatyti, kad šiuo konkrečiu atveju sprendimui priimti vietoj 1,25 mln. rinkėjų balsų pakaktų 840 tūkstančių.

Prezidentės veto nuliūdino parlamento rūmuose šiomis dienomis posėdžiavusius Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimo dalyvius. Jie nuogąstavo, kad dėl tokio sprendimo gerokai sumažės vilčių pasiekti teigiamą referendumo rezultatą.

Paragino suremti pečius

Šalies vadovė teigė palaikanti dvigubos pilietybės suteikimo išplėtimą, tačiau ragino įtvirtinti šią galimybę konstituciniu, teisinių abejonių nekeliančiu būdu. O jis vienas – Konstitucijos pakeitimas per referendumą daugumos piliečių valia. „Nešvaistykime laiko tuščiai, ieškodami dirbtinių referendumo palengvinimų, ir jau dabar telkime žmones jo sėkmei“, – kvietė D. Grybauskaitė. Kadangi joks Konstitucijai prieštaraujantis įstatymas negalioja, tikėtina, jog priimto įstatymo pagrindu organizuojamo referendumo rezultatai, anot jos, teismo būtų pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais. „Tuomet dvigubos pilietybės galimybių išplėtimas vėl būtų nukeltas neribotam laikui“, – perspėjo prezidentė.

Pasak jos, norint, kad referendumas įvyktų kartu su prezidento rinkimais, būtina apsispręsti dėl Konstitucijos 12 straipsnio formuluotės, aktyviai imtis šviečiamosios kampanijos, kalbėtis su žmonėmis ir raginti juos ateiti balsuoti. Ypač pačius emigrantus, kuriems šis klausimas ir yra aktualiausias. D. Grybauskaitė priminė, kad pastaruosiuose Seimo rinkimuose dalyvavo tik 16 tūkst. užsienyje gyvenančių piliečių. „Visos politinės jėgos turėtų pasitikėti žmonėmis ir, nešvaistydamos laiko tuščioms diskusijoms, kaip įmanoma greičiau pradėti rimtus pasirengimo darbus“, – pabrėžė ji. Prezidentė paragino visus susitelkti ir dėl pilietybės balsuoti taip, kaip 1992 metų spalio 25 dieną priimant Konstituciją. Tuomet referendume dalyvavo 1,9 mln. žmonių.

Prezidentė gaišina laiką

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis bei Seimo frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis vakar pažymėjo, kad toks prezidentės sprendimas gaišina rengimąsi būsimam balsavimui. Jo žodžiais, Seimas arba atmes veto, arba iš naujo priims panašų įstatymą. „Prezidentė tiesiog atima iš mūsų laiką, nes turėsime daryti tą patį“, – sakė „valstiečių“ vadovas.

Jis patikino siūlysiantis Seimui atmesti D. Grybauskaitės veto ir kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT), kad šis paskelbtų išaiškinimą dėl priimtų pataisų dar iki 2019 metų pavasarį panuojamo referendumo dėl dvigubos pilietybės. „Šioje situacijoje prezidentė pati nutarė būti KT. Teismas būtų padėjęs tašką tuo klausimu“, – dėstė R. Karbauskis. Jis vylėsi, kad KT savo verdiktą paskelbs iki referendumo, kuris planuojamas kitų metų gegužę kartu su prezidento rinkimais.

Šiuo metu dviguba pilietybė leidžiama tik tiems piliečiams, kurie paliko Lietuvą okupacijos laikotarpiu, ir jų palikuonims, tačiau nesuteikiama išvykusiesiems po nepriklausomybės atkūrimo. KT yra išaiškinęs, kad iš esmės tokių asmenų būriui išplėsti reikia Konstitucijos pataisos, o ji gali būti priimta tik referendumu. Pagal Referendumo įstatymą, Konstitucija laikoma pakeista, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

Tiki vienybe

PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke pripažino, kad su balsų kartelės nuleidimu sieta nemažai vilčių, jog referendumas gali pavykti. „Be galo gaila“, – prezidentės sprendimą komentavo ji. Kartu D. Henke pasidžiaugė, kad tiek D. Grybauskaitė, tiek kiti šalies vadovai palaiko referendumo iniciatyvą, supranta, jog dvigubos pilietybės problemą būtina spręsti. „Tikiuosi, vienybė nugalės“, – vylėsi ji.

D. Henke akimis, norint, jog referendumas pavyktų, reikia, kad jame pirmiausia aktyviai dalyvautų Lietuvoje gyvenantys piliečiai. „Ne išvykusiųjų į užsienį balsais bus priimtas sprendimas. Oficialiai ten gyvena tik 300 tūkst. balsavimo teisę turinčių lietuvių. Būtent Lietuvoje reikia sutelkti visas pastangas ir surengti viešinimo kampaniją apie pilietybės išlaikymo svarbą“, – pabrėžė PLB vadovė.

Vakar PLB Seimas patikėjo D. Henkei ir ateinančius trejus metus vadovauti šiai pasaulio lietuvių bendruomenes vienijančiai organizacijai.