Latviai ir estai Vasario 16-ąją į Lietuvą galės atvykti nemokamai
Lie­tu­vai va­sa­rio 16 die­ną šven­čiant vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį lat­viai ir es­tai į Vil­nių ga­lės at­vyk­ti ne­mo­ka­mai, to­kią ga­li­my­bę jiems ža­da su­da­ry­ti tarp­tau­ti­nė per­ve­ži­mų bend­ro­vė „E­co­li­nes“.

Po vieną šimtmečio autobusą iš Talino autobusų stoties išvyks vasario 16-osios vidurnaktį, o iš Rygos stoties – kiek po ketvirtos valandos ryto, ketvirtadienį pranešė valstybės atkūrimo šimtmečio programos koordinatorė Neringa Vaisbrodė.

„Atkurtos Lietuvos proga norime pakviesti Baltijos brolius ir seseris švęsti kartu. Visiems vieningai, taip pat, kaip Baltijos kelyje“, – rašoma pranešime.

„Šimtmetis yra visų Lietuvos žmonių ir užsienyje gyvenančių lietuvių, mūsų protėvių, senelių, tėvų ir mūsų sėkmės istorija. Švenčiame ne tik vieną datą, bet šimto metų sėkmės istoriją“, – teigiama jame.

Atvykstantiems latviams ir estams šimtmečio renginių organizatoriai siūlys aplankyti įvairius renginius, pavyzdžiui, visų Baltijos šalių vėliavų iškėlimo ceremoniją netoli Lietuvos prezidentūros, koncertą Katedros aikštėje ar „valstybingumo kelio“ eitynes sostinės senamiesčiu.