Laisvės gynėjų metinių renginiai: kas? kur? kada?
Sau­sio 12–17 die­no­mis ren­gi­niais vi­so­je Lie­tu­vo­je bus mi­ni­mos 27-osios Lais­vės gy­nė­jų die­nos me­ti­nės. Pri­si­min­si­me is­to­ri­nes 1991-ųjų aki­mir­kas, par­odžiu­sias Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vie­ny­bę ir pa­siau­ko­ja­mą ryž­tą, ir pa­gerb­si­me žu­vu­sių­jų už at­kur­tą vals­ty­bės Ne­prik­lau­so­my­bę at­mi­ni­mą. Pa­tei­kia­me ren­gi­nių tvar­ka­raš­tį: KAS? KUR? KA­DA? 

VILNIUS

Sausio 12 d.

8 val. uždegdami languose žvakutes pagerbsime Laisvės gynėjų atminimą pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

17.30 val. atminimo laužai bus uždegti prie Vilniaus televizijos bokšto

18 val. laužai bus uždegti prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato.

19 val. Nepriklausomybės aikštėje bus uždegti atminimo laužai.

20 val. Šv. Jonų bažnyčioje įvyks koncertas „In memoriam“.

Sausio 13 d.

9 val. bus surengta gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje.

10 val. Kovo 11-osios Akto salėje (Seimo I r.) įvyks iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija (tiesioginė transliacija internetu, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“ ir per LRT televiziją ir radiją).

12 val. Nepriklausomybės aikštėje iškilmingoje ceremonijoje suplevėsuos Valstybės vėliava.

13.30 val. įvyks žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse.

17.30 val. bus aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Sausio 14 d.

12 val. susirinks bėgimo entuziastai, kurie tradiciniu tarptautiniu bėgimu „Gyvybės ir mirties keliu“ nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto pagerbs žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą.

KAUNAS

Sausio 12 d.

8 val. pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ miesto ugdymo įstaigose. (Dešimčiai minučių languose bus uždegamos atminimo žvakutės).

11 val. Laisvės gynėjų Tito Masiulio ir Juozo Vaidoto atminimo pagerbimas Petrašiūnų ir Romainių kapinėse.

17 val. varpų muzikos koncertas ir pilietiškumo akcija prie laužų „Būkime kartu!“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Dalyvaus folkloro ansamblis „Kupolė“, aktorius Petras Venslovas.

Sausio 13 d.

10 val. Šv. Mišios už žuvusiuosius Laisvės gynėjus Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

10.40 val. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų meno kolektyvų koncertas „Vardan Lietuvos“ Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

KLAIPĖDA

Sausio 12 d.

15 val. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre kūrybinė akcija „Tą naktį ugnimi pražydo laisvė“.

17 val. prie Klaipėdos miesto savivaldybės bus uždegti atminimo laužai.

18 val. laužai bus uždegti Debreceno gatvės skvere, parke prie I. Simonaitytės g. kalvos, aikštėje prie Klaipėdos universiteto.

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

18 val. Klaipėdos universiteto Menų akademijos Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4) Veronikos Povilionienės ir mišraus choro „Cantare“ koncertas „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“.

19 val. Klaipėdos valstybinės kolegijos kiemelyje (Jaunystės g. 1) tradicinis renginys jaunimui „Prie laisvės laužo“.

Sausio 13 d.

18.00 val. Šv. Mišios už Sausio 13-osios gynėjus.

18.45 val. Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ koncertas.

ŠIAULIAI

Sausio 12 d.

8 val. Šiaulių miesto moksleivių pilietinė akcija „Laisvė“ skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės.

8 val. visuotinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Šiaulių miesto mokyklos, įstaigos ir organizacijos uždegs žvakutes languose.

13 val. viktorina vaikams „Už tuos, kurie kovojo“ Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale

15.30 val. atminties popietė „Laisvės sargyba, ar budėjimas baigtas?“ Šiaulių m. savivaldybės tarybos posėdžių salėje

17 val. šventinis Laisvės gynėjų dienos renginys: legendinės roko grupės BIX koncertas „Gimę čia“, atminimo laužai, rimties ir vienybės akcija, KASP kareiviška košė ir arbata skvere prie Šiaulių m. savivaldybės.

18 val. Šv. Mišios už žuvusius laisvės gynėjus Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.

Sausio 13 d.

14 val. koncertas „Vienas žodis – Lietuva“ koncertų salėje „Saulė“.

PANEVĖŽYS

Sausio 13 d.

8 val. pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“: žvakelių įžiebimas languose.

11 val. Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje.

12 val. iškilminga vėliavos kėlimo ceremonija Laisvės aikštėje.

13.30 val. Kino centre „Garsas“ – nemokamas kino seansas – Š. Barto „Šerkšnas“.

14 val. V. Variakojo sporto komplekse – greitasis šachmatų turnyras.

16 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Sausio 13-osios skvere. Choro „Likimai“, grupės „Kitava“ koncertinė programa, Atminimo laužas. Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai vaišins kareiviška koše ir arbata.

Daugiau renginių kitose Lietuvos savivaldybėse ieškokite ČIA