Laikinąja VRM kanclere dirbs Ilona Pileckienė
Lai­ki­nai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) kanc­le­rio par­ei­gas užims Ilo­na Pi­lec­kie­nė, iki šiol dir­bu­si mi­nis­te­ri­jos Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to di­rek­to­re.

Toks sprendimas priimtas Vyriausybės kancleriu trečiadienį tapus Algirdui Stončaičiui. Jis Vidaus reikalų ministerijos kanceliarijai vadovavo nuo 2015 metų.

A. Stončaitis VRM kancleriu tapo, kai vidaus reikalų ministro pareigas pradėjo eiti dabartinis premjeras Saulius Skvernelis.

Vidaus reikalų ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius BNS sakė, jog kol kas neaišku, kada bus paskelbta nuolatinio kanclerio atranka.