L. Linkevičius: Lietuva pasirengusi būti lydere, sinchronizuojant elektros tinklus su Vakarais
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras par­eiš­kė, kad Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si im­tis ly­de­rys­tės, įgy­ven­di­nant Bal­ti­jos ša­lių elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mo su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa pro­jek­tą. Pa­sak Li­no Lin­ke­vi­čiaus, šis klau­si­mas iš­lie­ka vie­nu svar­biau­sių pri­ori­te­tų, ku­rio ne­be­ga­li­ma ati­dė­lio­ti.

„Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais išlieka vienu svarbiausių prioritetų, kurio nebegalime atidėlioti. Lietuva yra pasirengusi imtis lyderystės šiuo klausimu. Atliktos studijos parodė, kad sinchronizacija per Lenkiją yra pigiausias ir efektyviausias būdas“ , – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas, šeštadienį Rygoje susitikęs su EK pirmuoju viceprezidentu Franku Timmermanu, pranešė URM.

Jis pabrėžė EK paramos svarbą, įgyvendinant šį ambicingą projektą.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį susitikime su Europos Komisijos pirmininku Jeanu-Claude‘u Junckeriu (Žanu Klodu Junkeriu) taip pat siekė Komisijos palaikymo elektros tinklų sinchronizavimui.

Baltijos šalys nori per artimiausią dešimtmetį savo tinklus atjungti nuo posovietinės energetinės sistemos ir sinchronizuoti su Europos energetikos sistema. Taip tikimasi sumažinti priklausomybę nuo Rusijos.

L. Linkevičiaus susitikime Rygoje, be kita ko, aptarta ES ateitis, bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis.

L. Linkevičius dar kartą paragino ES būti vieningai ir aiškiai reikalauti, kad Baltarusija laikytųsi tarptautinių branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų, statydama Astravo AE.